Nastavnik tehničke kulture

Potreban broj radnika: 1

JU OŠ Mirsad Prnjavorac

Rad u nastavi

Obavezni uslovi:

VSS pedagoški fakultet nastavnik/profesor tehničke kulture, društveni fakultet - nastavni smjer

Dodatni uslovi:

radno iskustvo,

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Način prijave na oglas:
  • Na kontakt telefon
  • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
    Kontakt osoba: Adis Mulaosmanović
    Kontakt telefon: 033 430 910

    About Author

    Connect with Me: