Radnica na održavanju čistoće

Potreban broj radnika: 1

Web stranica JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

 • obavlja poslove radnika na održavanju higijene
 • radi na čišćenju i održavanju higijene radnog i pomoćnog prostora ; ordinacije, kancelarije, čekaonice, hodnike, stepeništa, zidove, opremu, staklene, metalne i druge površine uključujući patos
 • unutar prostorija čisti podove i podne prostirke, prozore, vrata, namještaj uključujući i sanitarne – mokre čvorove
 • zadužuje i održava pribor i sredstva za rad
 • vrši dezinfekciju prostorija, predmeta i pribora
 • skuplja i odlaže infektivni i komunalni otpad
 • skuplja i dostavlja nečist veš u vešeraj
 • u svakodnevnom radu primjenjuje mjere samozaštite, zaštite pacijenata i uposlenika Zavoda
 • po završetku radnog vremena provjerava i ostavlja u sigurnom stanju prozore, vrata, vodovodne i eletro instalacije, prijavljuje uočene kvarove, nedostatke i nastalu štetu
 • vodi računa da poslove održavanja čistoće obavlja kvalitetno i blagovremeno
 • ima pravo i obavezu da se educira iz domena posla koji obavlja
 • čuva ugled Ustanove;
 • obavezana je postupati po svim aktima ustanove, te učestvovati u izradi i primjeni usvojene politike, procedure, vodilje i ostale dokumente propisane i usvojene od strane Komisije za kvalitet Zavoda i direktora Zavoda;
 • obavlja poslove na svim lokalitetima Zavoda po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenih, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja;
 • za svoj rad odgovara, odgovornoj sestri lokaliteta, glavnoj sestri Zavoda, odgovornom ljekaru lokaliteta i neposrednom rukovodiocu.
Obavezni uslovi:
 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta
Dodatni uslovi:
 • Osnovno obrazovanje
Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Platni razred: 801,26 KM.
Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
Kontakt osoba: JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo