LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • apr 30, 2024

Dom za njegu i smještaj starijih i nemoćnih lica Familia

 • Posao zdravstveno-laboratorijskog tehničara uključuje uzimanje uzoraka krvi, urina i drugog biološkog materijala
 • Zdravstveno-laboratorijski tehničar vodi evidenciju laboratorijskog materijala i opreme, te sudjeluje u njihovoj nabavci
 • Empatija prema osobama treće životne dobi
Obavezni uslovi:
 • Srednja medicinska škola, laboratorijski tehničar 
 • Položen državni ispit
 • Licenca za rad
 • Vozačka dozvola "B" kategorije
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog
Kontakt telefon: 033 956-480
Kontakt email: hr@familia.ba