LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Potreban broj radnika: 5
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • aug 5, 2024

PZU "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA" SARAJEVO

  • Vađenje krvi
  • Adekvatna priprema uzoraka
Obavezni uslovi:
  • SSS/VŠS, laboratorijski tehničar
  • Položen stručni ispit
  • Poznavanje rada na računaru
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 061 219 737
Kontakt email: lejla.smajis@eurofarm.ba