LJEKAR OPĆE PRAKSE

Potreban broj radnika: 5
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • aug 5, 2024

PZU "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA" SARAJEVO

Obavezni uslovi:
  • VSS, doktor medicine-ljekar opće prakse 
  • Poznavanje rada na računaru
  • Položen stručni ispit 
  • Strani jezik, aktivno
Kontakt telefon: 061 219 737
Kontakt email: lejla.smajis@eurofarm.ba