MAGISTAR ARHEOLOGIJE

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • jul 18, 2024

Fondacija 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca' iz Visokog

Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ iz Visokog, objavljuje oglas za terenskog arheologa

U obzir dolazi sezonski rad (juni-oktobar) putem Ugovora o djelu ili stalno zaposlenje putem Ugovora o radu.

Arheološke lokacije su u Visokom, interakcija sa inostranim istraživačima i volonterima.

Obavezni uslovi:
  • magistar arheologije, poznavanje našeg i engleskog jezika, poželjno
    terensko iskustvo, timski rad, poznavanje arheološke metodologije, vođenje
    terenskih dnevnika
Kontakt email: sosmanagich@gmail.com