MAGISTAR FARMACIJE (Ž)

Potreban broj radnika: 1
  • Hadžići
  • jun 30, 2024

PA APOTEKA "TARČIN"

  • Obavljanje poslova magistra farmacije u apoteci
Obavezni uslovi:
  • VSS, Farmaceutski fakultet-magistar farmacije 
  • Položen stručni ispit
  • Posjedovanje licence za rad
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 033 418 876
Kontakt email: apotekatarcin@bih.net.ba