MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

Potreban broj radnika: 2
 • Rad na određeno vrijeme
 • Sarajevo
 • apr 30, 2024

Dom za njegu i smještaj starijih i nemoćnih lica Familia

 • Pozicija medicinske sestre – tehničara podrazumijeva sljedeće odgovornosti: 
 • praćenje vitalnih parametara kod pacijenata,
 • ordiniranje terapije po uputi ljekara,
 • sprovodjenje opste njege pacijenta,
 • vođenje medicinske dokumentacije,
 • obavljanje drugih medicinskih postupaka
Obavezni uslovi:
 • Srednja medicinska škola, medicinska sestra-tehničar
 • Validna licenca za rad
 • Odgovornost i ozbiljnost prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti
 • Poznavanje rada na računaru
Dodatni uslovi:
 • Poželjno iskustvo u radu sa starijim licima u domu ili drugoj medicinskoj ustanovi
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 033 956-480
Kontakt email: hr@familia.ba