MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

Potreban broj radnika: 20
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • apr 29, 2024

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavezni uslovi:
  • Srednja medicinska škola,  medicinska sestra-tehničar 
  • Položen stručni ispit 
  • Osoba treba biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih Kantona Sarajevo 
Kontakt telefon: 033 297 322
Kontakt email: dsndkcus@kcus.ba