MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

Potreban broj radnika: 2
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • maj 31, 2024

USZ Dom Familia

  • praćenje vitalnih parametara kod pacijenata, -ordiniranje terapije po uputi ljekara, – sprovođenje opšte njege pacijenta, – vođenje medicinske dokumentacije, -obavljanje drugih medicinskih postupaka.
Obavezni uslovi:
  • SSS Medicinskog usmjerenja
  • Validna licenca za rad
Kontakt telefon: 033 956 480
Kontakt email: ivana@familia.ba