MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

Potreban broj radnika: 10
  • Sarajevo
  • aug 5, 2024

PZU "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA" SARAJEVO

  • Prijem pacijenata
  • Rad sa ljekarima 
Obavezni uslovi:
  • SSS/VŠS, medicinska sestra-tehničar 
  • Poznavanje rada na računaru 
  • Položen stručni ispit 
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 061 219 737
Kontakt email: lejla.smajis@eurofarm.ba