MESAR

Potreban broj radnika: 4

Robot General Trading Co d.o.o. Sarajevo

  • Obrada, priprema i aranžiranje proizvoda 
  • Komunikacija sa kupcima i usluga
Obavezni uslovi:
  • SSS
Kontakt telefon: 033 771 487/460
Kontakt email: posao@robot.ba