MONTAŽA NAMJEŠTAJA

Potreban broj radnika: 5
  • Sarajevo
  • feb 29, 2024

EĆO COMPANY D.O.O.

  • Montaža namještaja 
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Kontakt telefon: 033 766 576; 063 392 760
Kontakt email: info@inside.ba