NASTAVNIK/CA LIKOVNE KULTURE

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • maj 31, 2021

P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo - Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo

Osnovno obrazovanje

Nastavnik/nastavnica likovne kulture (Njemački jezik) – 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme

Nastavnik/nastavnica likovne kulture treba da kroz individualni pristup kod svakog učenika pobudi stvaralački duh, prenese entuzijazam i zavidan nivo znanja iz različitih oblasti likovne kulture i stvaralaštva i stara se o cjelovitom razvoju učenika. Mogućnost obavljanja jednogodišnjeg pripravničkog staža do polaganja stručnog ispita.

Obavezni uslovi:
  • Visoka stručna sprema –VII stepen ili viša stručna sprema – VI stepen ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa. Završena Akademiju likovnih umjetnosti – nastavnički smjer, ili neki drugi smjer na Akademiji likovnih umjetnosti, sa položenom psihološko-pedagoškom grupom predmeta, Nastavnički odsjek: I ciklus studija: bachelor likovnih umjetnosti – edukacija likovnih umjetnosti o II ciklus studija: magistar likovnih umjetnosti – edukacija likovnih umjetnosti. Položen stručni ispit. Kandidat treba da posjeduje odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan u nastavnom planu i programu.
  • Njemački jezik - aktivno 
  • Poznavanje rada na računaru 
  • Kandidat treba da se nalazi na evidenciji  nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo 
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 033560520
Kontakt email: direktor@idss.ba

About Author

Connect with Me: