NASTAVNIK/CA RAZREDNE NASTAVE

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • maj 31, 2021

P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo - Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo

Osnovno obrazovanje

Nastavnik/ca razredne nastave od I do IV razreda osnovne škole (Nastavnik/ca njemačkog jezika), puna nastavna norma, na određeno vrijeme

Nastavnik razredne nastave treba da obrazuje i odgaja djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Poučava sve propisane nastavne predmete i stara se o cjelovitom razvoju učenika. Mogućnost obavljanja jednogodišnjeg pripravničkog staža do polaganja stručnog ispita.

Obavezni uslovi:
  • Završen II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka grupa predmeta. Kandidat treba da posjeduje odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan u nastavnom planu i programu.
  • Njemački jezik - aktivno
  • Poznavanje rada na računaru
  • Kandidat treba da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo 

 

Dodatni uslovi:
  • odlično znanje Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i propisa kojima se reguliše rad u osnovnoj školi • odlično znanje pedagoških standarda i normativa • odlično znanje servisa EMIS i rada u istom • odlično znanje pravilnika škole, pravilnika o pohvalama, nagradama i kaznama, pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika... • upotreba e-dnevnika i realizovanje časova putem online nastave

  • Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'' 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu. Odlično znanje njemačkog jezika. Znanje engleskog jezika je poželjno. Želja za rad, timski duh i inovativnost na prvom su mjestu.

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 033560520
Kontakt email: direktor@idss.ba

About Author

Connect with Me: