NASTAVNIK/ICA MUZIČKE KULTURE

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • jul 31, 2024

P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo - Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo

Nastavnik je temeljni i najvažniji faktor u odgojno-obrazovnom radu. Uspjeh svih oblika odgojno-obrazovnog procesa uvelike ovisi o njegovoj stručnoj, pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj osposobljenosti, angažiranosti i kreativnosti. Od nastavnika se očekuje da bude vješt animator, promotor i realizator umjetničkih postignuća, te da posjeduje visok nivo općeg obrazovanja i široku opću kulturu. Nastavnik/ca muzičke kulture treba da odgaja i obrazuje djecu od petog do devetog razreda osnovne škole, poučava muziku i stara se o cjelovitom razvoju učenika.

Obavezni uslovi:
  • Muzička akademija, Profesor teoretskih muzičkih predmeta – VII stepen (po starom sistemu) ili druge visokoškolske umjetničke muzičke institucije sa odgovarajućim odsjecima Muzička akademija, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju - Bakalaureat/Bachelor muzičke teorije i pedagogije, najmanje u četverogodišnjem trajanju, 240 ECTS (po Bolonjskom procesu). • Muzička akademija, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju – Magistar muzičke teorije i pedagogije, 300 – ECT (po Bolonjskom procesu). • profesor Muzičke kulture i teoretsko-muzičkih predmeta(po starom) –Nastavnički fakultet • nastavnik Muzičkog odgoja/kulture -VŠS- (po starom)Nastavnički fakultet
  • Njemački, Engleski Aktivno
  • Poznavanje rada na računaru 
Dodatni uslovi:
  • odlično znanje Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i propisa kojima se reguliše rad u osnovnoj školi • odlično znanje pedagoških standarda i normativa • odlično znanje servisa EMIS/eDnevnik i rada u istom • drugi poslovi po zahtjevu nadređenog
  • Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'' 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu. Iskustvo i posvećenost u radu sa djecom. Orijentiranost ka timskom radu, ali i spremnost za samostalno obavljanje zadataka. Samoinicijativnost, sposobnost odlučnog reagovanja u kriznim situacijama. Spremnost za preuzimanje odgovornosti i profesionalnost u radu. Lubaznost i susretljivost. Spremnost na ućenje i prihvatanje sugestija. Želja za rad, timski duh i inovativnost na prvom su mjestu.
  • Poželjno da kandidat ima položen stručni ispit
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt email: info@idss.ba