VSS društvenog smjera (pripravnik) dipl. pravnik, dipl. kriminolog, dipl. politolog, dipl. ekonomista ili drugi fakultet društvenog smjera

Ovaj popis je istekao.