PEDAGOG

Potreban broj radnika: 1

JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Sarajevo

  • u skladu sa Pravilnikom o unutrasnioi organizacije i sistematizaciji
Obavezni uslovi:
  • VSS, Filozofski fakultet-pedagog-psiholog
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 062 707 722
Kontakt email: mulamustafabaseskija@gmail.com

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

About Author

Connect with Me: