PEDAGOG

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • okt 18, 2021

JU Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo"

  • Vođenje pedagoške dokumentacije
  • Saradnja sa učenicima, nastavnicima i roditeljima 
Obavezni uslovi:
  • Filozofski fakultet, profesor pedagogije 
  • Položen stručni ispit
  • Poznavanje rada na računaru
  • Osnovno poznavanje engleskog jezika
  •  
Dodatni uslovi:
  • Komunikativna, fleksibilna i odgovorna osoba
Kontakt telefon: 033 710 861
Kontakt email: ombsns@gmail.com

About Author

Connect with Me: