PEDAGOG

Potreban broj radnika: 2

PU "KIDS LAND"

  • Rad sa djecom i roditeljima 
Obavezni uslovi:
  • VSS, pedagog 
  • Poznavanje engleskog jezika 
Dodatni uslovi:
  • Poželjno, položen stručni ispit
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 033 618 564
Kontakt email: info@kidsland.ba

About Author

Connect with Me: