Odgajatelj, Profesor predškolskog odgoja

Potreban broj radnika: 1

ppu Mali princ

Briga i kontinuirani edukativni rad sa djecom, kreativna realizacija dnevnih i tematskih aktivnosti i drugi poslovi vezani za odgojnu grupu

Obavezni uslovi:

Poželjno iskustvo u radu s djecom ( nije eliminatorno), timski rad, kreativnost, snalažljivost

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
  • Na kontakt email za prijave
  • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
    Kontakt email: vrticmp@gmail.com

    Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

    About Author

    Connect with Me: