NASTAVNIK MUZIČKE/GLAZBENE KULTURE

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • jan 29, 2021

Web stranica Privatna osnovna škola "Bloom" Sarajevo

Osnovno obrazovanje

 • Izvođenje nastave iz predmeta muzička/ glazbena kultura
Obavezni uslovi:
 • VSS, Muzička akademija u Sarajevu - profesor teorestkih muzičkih predmeta 
 • Engleski jezik aktivno
 • Poznavanje rada na računaru
 • Položen stručni ispit
 • Položen vozački ispit
Dodatni uslovi:
 • Certificirani Montessori nastavnik (certifikat izdat od Montessori Centre Internationa)
 • Certificirani predavač programa Stave House
 • Internacionalna diploma iz Montessori pedagogije, certifikat o završenom "Stave house early learning music teaching course" 
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt telefon
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt telefon: 033 207 899
  Kontakt email: bloom@bloom.edu.ba

  About Author

  Connect with Me: