Mlađi savjetnik za klijente

Potreban broj radnika: 5

Web stranica ProCredit Bank dd

ProCredit Bank je jedina njemačka banka u zemlji

Akvizicija potencijalnih klijenata banke, promovisanjem kreditnih, depozitnih usluga, dokumentarnog poslovanja, usluga platnog prometa banke te adekvatnih kanala putem kojih Banka pruža usluge klijentima

§  Analiza potreba klijenata i briga o klijentima u svom portfoliu

§  Ponuda proizvoda koji odgovaraju potrebama klijenta i informisanje klijenata o njihovom korištenju

§ §  Redovne posjete klijentima u cilju uspostavljanja i održavanja kvalitetne i dugoročne saradnje sa klijentima

§  Priprema kreditnih zahtjeva, bankarske garancije, dokumentarni akreditivi

§  Priprema analize za preduzeća ili fizička lica

Obavezni uslovi:

§  VSS, završen ekonomski fakultet ili par ispita do kraja

§  Aktivno znanje engleskog jezika (B2 nivo)

§  Poznavanje rada na računaru - MS Office

§  Izražene pregovaračke, analitičke i prezentacijske sposobnosti

§  Organizacijske sposobnosti, preciznost, pouzdanost i timski rad

§  Spremnost za rad na terenu

§  Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, aktivan vozač

Dodatni uslovi:

Pohađanje Onboarding programa obuke prije zaposlenja (teorijskog i praktičnog dijela)

Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: Odjel za ljudske resurse
  Kontakt telefon: 033 250 950 lok 110 ili 140
  Kontakt email: hr@procreditbank.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Mevlida Đečević Koštrebić

  ProCredit Bank je jedina njemačka banka u zemlji

  Connect with Me: