RADNIK/ICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE

Potreban broj radnika: 10
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • apr 29, 2024

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavezni uslovi:
  • NK radnik
  • Osoba treba biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih Kantona Sarajevo 
Kontakt telefon: 033 297 322
Kontakt email: dsndkcus@kcus.ba