RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo

Sarajevostan d.o.o.

  • Radi na održavanje čistoće i higijene zajedničkih djelova stambeno – poslovnih objekata koji se nalaze u sistemu upraviteljstva Sarajevostana, prema rasporedu rada. – Vrši održavanje čistoće i higijene poslovnih prostorija za III lica, sa kojima Sarajevostan ima zaključen ugovor o pružanju usluga čišćenja prema rasporedu rada
Obavezni uslovi:
  • NK
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 062 155-759
Kontakt email: lamija.huric@sarajevostan.com.ba