Odgajatelj pripravnik

Potreban broj radnika: 1
 • Ilidža
 • Prijave su zatvorene

Richmond Park International Preschool Sarajevo

PU„ Richmond Park International Preschool " Sarajevo

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju KS.

Obavezni uslovi:

- Visoka stručna sprema u zvanju profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili završen I ciklus odgovarajućih studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine sa akademskom titulu i stečenim znanjem Bakalaureat/ Bachelor za oblast predškolskog odgoja;

- Znanje engleskog jezika

-Poznavanja rada na računaru

Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Na kontakt telefon
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: Samra Karić
  Kontakt telefon: 033 944 140
  Kontakt email: primary@rps.edu.ba

  About Author

  Richmond Park International Preschool Sarajevo

  PU„ Richmond Park International Preschool " Sarajevo

  Connect with Me: