Nastavnik razredne nastave

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Ilidža, Sarajevo
  • jun 24, 2024

Web stranica Richmond Park International Primary School Sarajevo

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje, na osnovu Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Godišnjeg programa rada škole.-

Obavezni uslovi:

- VSS ili VŠS - profesor/nastavnik razredne nastave
- Nastavu iz ovog nastavnog predmeta mogu izvoditi i lica sa završenim I (prvim)
ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju
od najmanje 3, odnosno 4 studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem
bakalauret/bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom
odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom
titulom i stručnim zvanjem magistra za određenu oblast odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktor nauka.

- Pored stručnih uslova, potrebno je da ima široko i temeljito opće obrazovanje, da dobro poznaje disciplinu koju predaje, da poznaje psihološko-pedagoške i metodičke osnove nastave i odgoja, kao i da ima ljudske kvalitete neophodne za nastavničku profesiju.

Dodatni uslovi:

- Znanje engleskog jezika

- Poznavanje rada na računaru

Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
Kontakt osoba: Samra Karić
Kontakt telefon: 033944140
Kontakt email: primary@rps.edu.ba

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.