RUKOVODILAC RAČUNOVODSTVA (M/Ž)

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • jun 9, 2023

Fine Food d.o.o.

Uslovi:

 • Certifikat za zvanje Certificirani računovođa sa aktivnom licencom,
 • VSS – Ekonomski fakultet (poželjno smjer Računovodstvo i Revizija),
 • Iskustvo na računovodstvenim poslovima minimalno 3 godine,
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office),
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika,

 

Obaveze i odgovornosti:

 • Planira, organizuje, rukovodi, koordinira, nadzire i ocjenjuje rad radnika u Službi računovodstva,
 • Prati primjenu zakonskih propisa i normativnih akata i odgovoran je za njihovu implementaciju,
 • U skladu sa ovlaštenjima omogućava uvid u poslovne knjige ovlaštenim organima i sarađuje sa njima,
 • Sastavlja i potpisuje godišnji obračun i odgovoran je za tačnost i blagovremenost istog,
 • Sastavlja i predaje porezne prijave
 • Vrši obračun i predaju PDV prijava i odgovoran je za blagovremenost predaje istih,
 • Odgovoran je da sva primljena dokumentacija bude u zakonskom roku proknjižena u glavnu knjigu,
 • Vrši obračun plate sa pripadajućim poreznim prijavama,
 • Dostavlja potrebne knjigovodstvene izvještaje prema planu i programu i sarađuje sa drugim sektorima,
 • Koordinira sa popisnom komisijom po popisu i vrši usaglašavanje sa glavnom knjigom

 

Nudimo:

 • Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme,
 • Redovna i stimulativna primanja,
 • Dinamično poslovno okruženje
 • Plaćene edukacije,
 • Mogućnost dodatnog usavršavanja.

 

 

 

Kontakt telefon: 033 27 88 26
Kontakt email: mevlida.hondo@badeco.ba

About Author

Connect with Me: