OPERATER U CALL CENTRU

Potreban broj radnika: 2
  • Sarajevo
  • aug 31, 2024

SARAJEVOSTAN d.o.o.

–          Ažurno se javlja na telefonske pozive, evidentira prijem faksova i dopisa, te email-ova u aplikaciju za prijavu i evidentiranje kvara ;

–          Vrši štampanje prijava kvarova iz aplikacije, kao pripremu za radne naloge i dostavlja ih nadležnim na dalji radi postupanje ;

–          U dnevniku održavanja – aplikaciji, tačno, korektno i vjerodostojno unosi prijave kvarova i druge informacije koje se odnose na poslove održavanja te odgovara za sadržaj istih ;

–          Koordinira sa neposrednim rukoviocem i vođom ekipa za hitne intervencije izvršenje usluge hitne intervencije ;

–          Neposredno kontaktira radnike na terenu, etažne vlasnike, predstavnike etažnih vlasnika, komunalne i druge nadležne službe u cilju efikasne koordinacije izvođenja radova održavanja ;

–          Obavlja neposrednu komunikaciju sa hitnim službama na području KS (policija, zdravstevene ustanove, vatrogasci i sl.) u smislu rješavanja hitnih i neodložnih situacija, o čemu bez odlaganja obavještava nadležne rukovodioce ;

–          Obavlja ostale poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Društva.

 

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
Kontakt osoba: Lamija
Kontakt telefon: 062020214
Kontakt email: prijavaposao@sarajevostan.com.ba

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.