VODOINSTALATER

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • jul 31, 2024

SARAJEVOSTAN

–          Vrši preuzimanje radnih naloga po dnevnom rasporedu,

–          Po završenom poslu unosi količine i vrijeme rada po radnom nalogu, te isti potpisuje

–          Vrši snimanje i utvrđivanje neophodnih radova za sanaciju nastalih kvarova (puknuća)  na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži,

–          Obavlja sve potrebne pripremne radove i radove završne obrade prilikom otklanjanja kvarova sa svim pratećim radovima (kopanje, štemanje, probijanje i slično),

–          Vrši montažu i oprvku hidrofleks postrojenja za sanitarnu i protupožarnu zaštitu,

Po potrebi obavlja i druge poslove iz domena vodo i kanalizacionih instalacija u okviru Službe i po nalogu neposrednog rukovodioca

Kontakt osoba: Lamija
Kontakt email: prijavaposao@sarajevostan.com.