SKLADIŠTAR

Potreban broj radnika: 2
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • jun 13, 2024

DEFACTO RETAIL d.o.o. Sarajevo

– Novopristiglu pošiljku odneti u sekciju prema „Postupku odnošenja nove pošiljke u sekciju“.
– Osigurati da se postupci prilikom prijema proizvoda u sistem sprovode u skladu sa standardima definisanim u procedurama. (On/ona je primarna odgovornost za sve kratke ili prekomjerne račune proizvoda u odnosu na dostavnice kao rezultat pogrešne prakse.)
– Za kontrolu zaliha na putu na dnevnoj bazi i planiranje zadataka za sljedeći dan. Obavijestiti nadležnu izvršnu vlast o obim posla pošiljke.
– Organizovano (na police ili vešalice) smestiti pristigle proizvode u skladište.
– Izraditi narudžbu na policama (klasifikacija/sortiranje po modelu) i generalno čišćenje skladišta u skladu sa standardima skladišta.
– Primijeniti alarme na sve proizvode iznesene u sekciju i primijeniti alarme u skladu sa standardima.
– Svoju dužnost obavlja u skladu sa distribucijom posla i koordinacijom u cilju otvaranja pristiglih proizvoda i odnošenja u prodajni prostor što je prije moguće, u potpunosti i na vrijeme.
– Da obavlja sve dodatne dužnosti koje mu je dodijelio izvršni direktor na vrijeme i u potpunosti.

Obavezni uslovi:
  • SSS
Dodatni uslovi:
  • Timski rad, fleksibilnost 
  • Poželjno, poznavanje rada na računaru 
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 061 743 642
Kontakt email: sabit.delic@defacto.com