SOCIJALNI RADNIK

Potreban broj radnika: 1
 • Rad na određeno vrijeme
 • Sarajevo
 • apr 30, 2024

Dom za njegu i smještaj starijih i nemoćnih lica Familia

Pozicija socijalnog radnika u Ustanovi Familia podrazumjeva sljedeće odgovornosti:

 • Izvještavanje porodica o stanju pacijenata u skladu sa definisanim procedurama
 • Organiziranje i kontrola aktivnosti okupacione terapije za korisnike usluga ustanove
 • Organizacija i provođenje “Get to Know Me” procesa kao i ostalih potreba korisnika usluga ustanove
 • Aktivna suradnja sa medicinskim kao i ostalim timovima u ustanovi
 • Izvještavanje prema nadređenim
Obavezni uslovi:
 • VSS, socijalni radnik
 • Engleski jezik, aktivno
 • Poznavanje rada na računaru
Kontakt telefon: 033 956-480
Kontakt email: hr@familia.ba