SPECIJALISTA UROLOGIJE

Potreban broj radnika: 3
  • Sarajevo
  • aug 5, 2024

PZU "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA" SARAJEVO

  • Rad sa pacijentima 
  • Rad na računaru 
Obavezni uslovi:
  • VSS, specijalista urologije 
  • Položen stručni ispit 
  • Strani jezik
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Kontakt telefon: 061 219 737
Kontakt email: lejla.smajis@eurofarm.ba