STOMATOLOŠKA SESTRA – TEHNIČAR

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • jun 23, 2023

PZU Stomatološka poliklinika QUICK SMILE

Obavezni uslovi:
  • Srednja zubotehnička škola, stomatološka sestra-tehničar 
  • Posjedovanje licence za rad, 3 godine radnog iskustva
  • Poznavanje rada na računaru
  • Engleski jezik aktivno
Dodatni uslovi:
  • Poželjno, poznavanje rada na računaru
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Kontakt telefon: 033 212 089
Kontakt email: info@quicksmile.ba

About Author

Connect with Me: