TRGOVAC

Potreban broj radnika: 1
 • Rad na određeno vrijeme
 • Sarajevo
 • jun 13, 2024

DEFACTO RETAIL d.o.o. Sarajevo

 • Da obavlja prodajne transakcije u potpunosti u skladu sa pisanim uputstvima u okviru politike kompanije, da obavesti relevantne menadžere o kršenju pravila
 • Da provjeri da li su alati i materijali koji su potrebni da bi radnja i on/ona efikasno radili dostupni ili ne. U slučaju da postoje okolnosti koje mogu spriječiti radni proces kao što su nestašice, kvarovi i sl. u radnom alatu i materijalu, obavijestiti nadležna lica za otklanjanje takvih problema. Po potrebi popuniti relevantne izvještaje i izjave
 • Provjeriti praksu u vezi sređivanja cijena i drugih dokumenata
 • Obavestiti nadležne o nedostacima u uslugama koje se nude korisnicima i mjerama koje treba preduzeti u vezi sa tim nedostacima i ispuniti instrukcije relevantnog izvršnog organa u vezi sa ovim pitanjem
 • Da se pridržava svih uputstava, procedura i propisa koje su pismeno i usmeno obaviješteni od strane sjedišta i/ili menadžera trgovine.
 • Raditi u okviru dnevnih planova koji su generisani i svakodnevno pratiti dnevne planove prodavnice sa oglasne table.
 • Ispunjavati naloge i uputstva menadžera prodavnice i relevantnog rukovodioca u potpunosti i na vreme kao što su preklapanje artikala, organizovanje dodeljenog dela prodavnice i održavanje urednosti prodavnice
 •  Obavestiti menadžera prodavnice i relevantne nadležne o kršenju pravila finansijske i operativne discipline u vezi sa prodavnicom.
 • Poštivati ​​vrijeme smjene i pravila reda. Da se pridržava normi radne i industrijske discipline, pravila i normi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, zakonskih zahtjeva i pravila zaštite od požara koji se primjenjuju u trgovini
 • Srdačno pozdraviti kupca na način povećanja zadovoljstva, ponuditi odgovarajući proizvod za potrebe kupca, po potrebi kombinovati proizvode i ispratiti kupca do kase na kraju operacije.
 • Uložiti potrebne i adekvatne napore u cilju zadovoljavanja potreba posetilaca prodavnice na maksimalnom mogućem nivou. Posebno, traženje potrebnog proizvoda i/ili veličine u skladištu po zahtjevu kupca.
 • Informisati kupce u vezi sa operacijama plaćanja, vraćanja i zamene.
 • Posmatrati kupce da li im je potrebna pomoć ili ne. Da budu lako dostupni bez ometanja kupaca
Obavezni uslovi:
 • SSS
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
Dodatni uslovi:
 • Timski rad, vještine pregovaranja i prodaje, empatija, fleksibilnost
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 061 743 642
Kontakt email: sabit.delic@defacto.com