Medicinska sestra-tehničar

Potreban broj radnika: 4
 • Sarajevo
 • dec 20, 2021

Web stranica Ustanova Familia

Ustanova za smještaj, njegu i rehabilitaciju „Familia"

Medicinska sestra-tehničar u smjeni radi u timu sa drugim tehničarima i njegovateljima a pod supervizijom Odgovorne Medicinske Sestre, na slijedećim zaduženjima:

 • Svakodnevno posmatra, uočava i pravovremeno izvještava odgovornoj medicinskoj sestri odjeljenja ili odgovornom doktoru o promjenama kod pacijenta, kako organskih, tako i psihičkih
 • Mjeri i evidentira vitalne parametre, što podrazumijeva: mjerenje krvnog pritiska, određivanje ŠUK, mjerenje parcijalnog pritiska kisika, mjerenje diureze, aplikacija EKG elektroda i snimanje EKG, prema uputama odgovorne sestre ili doktora
 • Provodi medicinske procedure i intervencije pod nadzorom i uputama odgovorne medicinske sestre ili odgovornog doktora
 • Uzima sestrinsku anamnezu i klinički pregled kod prijema pacijenta
 • Aktivno učestvuje u pomoći pacijentima pri svakodnevnim aktivnostima vezanim za pružanje opšte njege pri jutarnjoj toaleti, oblačenju, kupanju, kretanju i hranjenju
 • Priprema terapije na osnovu propisane farmakoterapije za svakog pacijenta individualno
 • Zajedno sa odgovornom medicinskom sestrom priprema pacijente za medicinske preglede, kontrole, te druge intervencije unutar i/ili van Ustanove
 • Redovno vodi dokumentaciju za svakog pacijenta, što podrazumijeva svakodnevno opisivanje stanja i promjena uočenih kod pacijenata, evidentiranje potrošnje lijekova i materijala
 • Obavljanje ostalih medicinskih dužnosti po potrebi

 

Obavezni uslovi:
 • SSS Medicinska škola, poželjno psiho-gerijatrijski smjer

 

Dodatni uslovi:
 • Poželjno radno iskustvo u radu sa starijim licima
 • Poznavanje rada na računaru
 • Emocionalneo zrela i stabilna osoba, sa dobrim komunikacijskim vještinama
 • Strpljiva i empatična osoba
 • U radu sa pacijentima samostalna, brižna, odgovorna, kolegijalna i spremna za rad u timu
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poželjna vozačka dozvola B kategorije
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: Zana Aziraj
  Kontakt telefon: 033 956 480
  Kontakt email: zana@familia.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Zana Aziraj

  Ustanova za smještaj, njegu i rehabilitaciju „Familia"

  Connect with Me: