VOZAČ

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • sep 30, 2022

Web stranica USZ DOM FAMILIA

"Familia" je medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj

·         Transport korisnika do Ustanove kao i transport u bolnicu, ambulantu i dom zdravlja

·         Transport  korisnika u dnevnom boravku i vođenje evidencije

·         Logistička podrška pri produžavanju i preuzimanju terapija i uputnica  u domovima zdravlja

·         Pripremanje i evidencija svih narudžbi, skladištenja i distribucije materijala

·         Saradnja sa ostalim odjelima u Ustanovi u cilju adekvatne nabavke materijala

·         Izvještaj o prosječnim zavisnim troškovima nabavke po brandovima

·         Aktivno sudjelovanje u organizaciji svih događaja/prezentacija priprema Ustanova, Nabavka svih materijala potrebnih za funkcionisanje Ustanove

·         Vodi brigu o ispravnosti vozila

Obavezni uslovi:

·         SSS, poželjno medicinskog usmjerenja

·         Aktivan vozač minimalno 3 godine

·         Poželjno radno iskustvo u bolnici ili staračkom domu

·         Iskustvo u rukovođenju nabavkom

·         Sposobnost rukovođenja i planiranja

·         Analitičnost i preciznost

·         Dobra poslovna komunikacija

·         Obavezna vozačka dozvola B kategorije

·         U radu sa ostalim uposlenicima Ustanove mora razvijati kolegijalan i otvoren odnos

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Senad Alic
  Kontakt email: posao@familia.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Ivana Omeragić

  "Familia" je medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj

  Connect with Me: