NJEGOVATELJICA – PEDIJATRIJSKA SESTRA

Potreban broj radnika: 2

VRTIĆ CVRČAK

Predškolska Ustanova Vrtić Cvrčak, Dolac Malta Sarajevo

Cjelodnevna briga o djeci jasličkog uzrasta

Obavezni uslovi:

Završena medicinska škola - smjer pedijatrijska sestra

Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 20. maj 2024.
Kontakt osoba: Lamija
Kontakt email: posaocvrcak@gmail.com

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.