ODGAJATELJ/ICA

Potreban broj radnika: 4

VRTIĆ CVRČAK

Predškolska Ustanova Vrtić Cvrčak, Dolac Malta Sarajevo

  • svakodnevna njega i skrb za djecu u dobi od godinu dana do polaska u školu (ovisno od uzrasta odgojne grupe),
  • prepoznavanje razvojnih potreba i interesa djece kroz neposredni rad, poticanje, praćenje i dokumentiranje cjelokupnog razvoja djeteta,
  • planiranje, programiranje i evaluacija odgojno-obrazovnog rada
  • suradnja sa roditeljima i drugim uposlenicima/icama.
Obavezni uslovi:

Bachelor predškolskog odgoja

Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 20. maj 2024.
Kontakt osoba: Lamija
Kontakt email: posaocvrcak@gmail.com

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.