ODGAJATELJ/ICA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

Potreban broj radnika: 3

VRTIĆ CVRČAK

Predškolska Ustanova Vrtić Cvrčak, Dolac Malta Sarajevo

Cjelodnevna briga o djeci

Odgoj i obrazovanje

 

Obavezni uslovi:

Završen pedagoški fakultet – smjer predškolski odgoj

Dodatni uslovi:

Nudimo mogućnost obavljanja pripravničkog staža

Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 8. Apr 2024.
Kontakt osoba: Lamija
Kontakt email: posaocvrcak@gmail.com

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.