ZAŠTITAR

Potreban broj radnika: 20

Securitas d.o.o.

Potrebni su nam zaštitari fizičke zaštite u Sarajevu, Zenici i Tuzli.

Obavezni uslovi:
  • da ste državljanin Bosne i Hercegovine,
  • posjedovanje Certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine,
  • minimalno srednja stručna sprema,
  • da se protiv vas ne vodi krivični postupak,
  • da niste osuđivani za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da niste proglašeni odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja.
Kontakt email: info@securitas.ba

About Author

Connect with Me: