KOORDINATOR/ICA ZA PODUZETNIŠTVO

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • maj 31, 2024

Web stranica ŽENE ZA ŽENE INTERNATIONAL

Projekat: „Prema jednakosti, žene i građani u akciji za inkluzivnije društvo u Bosni i Hercegovini“

Žene za Žene International zajedno sa francuskom partnerskom organizacijom Empow'Her  od januara 2024 implementira projekat  „Prema jednakosti“, uz podršku AFD – Agence Française de Développement. Cilj projekta je pružiti podršku poduzetništvu žena u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj Istočnoj Evropi.

Planirana je uspostava Sist’Her centar za žene u Sarajevu, koje će biti epicentar poslovnih aktivnosti žena, razvoja i sestrinstva među ženama iz Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine! U našem Centru ćemo zajedno kreirati mreže, dijeliti znanje i iskustvo jedne s drugima, te promovirati međusobno učenje i rast.

 

Opis posla:

Priprema, organizuje i pruža različite vrste obuka i edukacija, savjetovanja i mentoringa i događaja u oblasti poduzetništva za žene:

·         Organizuje i vodi „Školu poduzetništva za žene“ za poduzetnice početnice i za postojeće biznise koje vode žene

·         Priprema i osmišlja programe i kurikulum i metode za prenos znanja i vještina za učenje o poduzetništvu u sklopu „Škole poduzetništva“,

·         Organizje specijalističke obuke na u skladu sa potrebama poduzeća/start-upa  i postojećih biznisa koje vode žene na teme: marketing, vanjskotrgovinsko poslovanje, uvođenje standarda kvalitete, održavanje web stranice i dr. aktuelne teme za poduzetnice.

·         Vrši mentorisanje novoosnovanih i postojećih  biznisa za korisnice Sist Her Centra

·         Pruža osnovne informacije i savjetovanje o procesu registracije, potrebnoj dokumentaciji i procedurama u skladu sa odabranom poslovnom djelatnošću

·         Povezuje korisnice centra sa pružaocima usluga za provedbu cjelokupnog procesa registracije kod nadležnih institucija.

·         Povezuje korisnice centra sa pružaocima usluga za finansiranje start-upa i postojećih biznisa

·         Povezuje poduzetnice sa vanjskim saradnicima, stručnjacima iz različitih oblasti (finansije, pravo, bankarski sektor, marketing agencije,  mikrokreditne organizacije, informacijske tehnologije itd.)

·         Pomaže korisnicama centra da se uključe u razmjenu u okviru programa EU She Founder – ERASMUS za mlade poduzetnike

 

Priprema, organizuje i učestvuje u različitim vidovima promocije žena u poduzetništvu događajima u cilju promociju biznisa žena / korisnica Centra Sis'Her:

·         Priprema sadržaje za promociju na društvenim mrežama

·         Sajmovima i drugim javnim nastupima (festival hrane, rukotvorina i sl)
Događajima Sist Her Centra (boot kampovma, stručnim skupovima, konferencijama, fokus grupama, okruglim stolovima),
B2B susretima (povezivanje i umrežavanje sa drugim preduzetnicam/ima)

·         Učestvuje i na drugim događajima od značaja za poduzetništvo i promociju žena poduzetnica

 

 

Redovno prati i  infomiše poduzetnice/korisnice Sis'Her Centra o:

·         javnim pozivima i programima  u BiH i regiji koji se odnose na start-up i postojeće biznise

·         programima za poticaj razvoja poduzetništva

·         dostupnim programima za pristup bespovratnim sredstvima za poduzetnice

·         poslovnim događajima (konferencije, seminari, sajmovi, poslovni susreti…) i drugim bitnim dešavanjima u BiH, Balkanu i Evropi.

Obavezni uslovi:

·         VSS

·         Minimalno 3 godina iskustva u oblasti poduzetništva

·         Odlična pisana i govorna komunikacija

·         Odlične interpersonalne vještine i sposobnost timskog rada

·         Aktivno poznavanje engleskog jezika

·         Odlično radno poznavanje MS Office-a

·         Vozačka dozvola B kategorije

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
Kontakt osoba: Amela

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.