SLUŽBENIK/ICA NA PROJEKTU

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • maj 31, 2024

Web stranica ŽENE ZA ŽENE INTERNATIONAL

  •     Implementira aktivnosti na postojećim projektima
  •     Priprema, organizuje i koordinira  događaje i programe koji su sastavni dio projektnih aktivnosti
  •     Učestvuje u izradi programskih izvještaja o realizaciji projekata
  •     Komunicira sa partnerima na projektima i drugim učesnicima u procesu
  •     Učestvuje na sastancima, radionicama, konferencijama i sličnim događajima
  •     Izvodi treninge /edukacije za učesnice projekata
Obavezni uslovi:

·         Univerzitetska diploma ili SSS uz odgovarajuće radno iskustvo

·         Vozačka dozvola i aktivno korištenje vozila (B kategorija)

·         Aktivno znanje engleskog jezika (usmeno i pismeno),

·         Aktivno znanje i rad na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

Dodatni uslovi:

·         Iskustvo u izvođenju treninga/edukacija za odrasle

·         Iskustvo u radu na projektima u NVO sektoru

·         Odgovornost, predanost i tačnost u radu, analitičnost i sistematičnost (preporuke)

·         Komunikacijske sposobnosti – Dobre komunikacijske sposobnosti u govoru i pismu,

·         Timski rad – Sklonost timskom radu, dijeljenju ideja, učestvovanju u razrađivanju ideja, sposobnost uspostavljanja i održavanja dobrih radnih odnosa uz senzibilnost i poštovanje različitosti, posebno u radu sa ženama

·         Sposobnost za samostalan rad

·         Fleksibilnost u radu

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
Kontakt osoba: Amela

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.