Certificirani računovođa

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • Prijave su zatvorene

Zoom Travel d.o.o

knjiženje, priprema finansijskih izvještaja i obrazaca u skladu sa zakonskim propisima, obračun PDV-a i priprema i slanje PDV prijava, obračun plata i pripremanje platnih lista, kontakti sa finansijskim i relevantnim državni institucijama, profesionalan odnos prema rukovodstvu, radnim kolegama i poslovnim partnerima, spremnost na timski rad

Obavezni uslovi:

VSS ekonomski fakultet

Dodatni uslovi:

certifikat za samostalnog računovođu

Način prijave na oglas:
 • Na kontakt telefon
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Merima Džaferović
  Kontakt telefon: 033 847 112

  About Author

  Connect with Me: