Počela obuka 20 nezaposlenih osoba za stručno usavršavanje

U kompaniji Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo jučer je počela treća obuka stručnog usavršavanje 20 osoba sa evidencije nezaposlenih JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

 Cilj ove obuke je usklađivanja ponude i potražanje na tržištu rada u Kantonu Sarajevo u okviru   programa Međunarodne organizacije rada (ILO) – „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ i programa „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou.“

Programom je planirano   pet obuka  za  55 nezaposlenih osoba.

Posebno kreirana obuka pomočiće nezaposlenim osobama da u periodu od dva do četiri mjeseca, unaprijede znanja i vještine za deficitarne poslove na tržištu rada,  posebno  za kompanije u oblasti pružanja usluga u zemlji i regionu.

Trenutno, obuku pohađa osam nezaposlenih osoba za obavljanje poslova vozača autobusa, četiri za automehaničara, četiri za autoelektričara, dva inžinjera saobraćaja i dva inžinjera mašinstva.

Kompanija Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo je jedan od partnera Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“,na kojem je Općina Novi Grad Sarajevo vodeći aplikant. Obuka se realizuje uz podršku EU sredstava kroz Program Međunarodne organizacije rada (ILO).

Nevedenim aktivnostima se žele unaprijediti mjera aktivne politike zapošljavanja kroz partnerstva relevantnih aktera ali i zaposliti određeni broj nezaposlenih osoba.

Partneri programa „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivo“ osim JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, Općine Novi Grad su  JU Srednja elektotehnička škola Sarajevo, kompanije  Mistral Tehnnologies d.o.o., Cebos d.o.o., Herbal spa d.o.o. Sarajevo  i  Nevladina organizacija- Centar za razvoj socijalnog poduzetništva (CRSP).

Do posla zahvaljujući projektu Urbana poljoprivreda

U okviru implementacija projekta “Urbana poljoprivreda” danas je u Općini  Novi Grad održana  radionica pod nazivom  “Društveno preduzetništvo u poljoprivredi te iskustava u kreiranju zadruga kao relevantnih poslovnih modela”

 Radionica je  održana  u saradnji JP “Lokom d.o.o”,  koje je  u vlasništvu Općine Novi Grad  Sarajevo i  Projekta zapošljavanja mladih YEP,  koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske.

Razvoj zadrugarstva sve je intenzivniji  na BiH tržištu  i  iz godine u godinu, sve je više proizvođača poljoprivrednih proizvoda ali  i obrtnika.

 Kako bi  lakše pristupili tržištu, osigurali konkurentnost, povećali mogućnosti plasiranja proizvoda, te lakše nabavili potrebne materijale i sirovine za prostu i proširenu reprodukciju,  poljoprivrednici i obrtnici se sve više odlučuju na  osnivaje zadruga.

Poljoprivredne zadruge će imati perspektivnu budućnost  posebno ako se primjeni preduzetničko poslovno ponašanje istakli su učesnici  današnje radionice.

Cilj projekta “Urbana poljoprivreda” je  da se kroz pokretanje i promociju organske proizvodnje hrane, koja će biti plasirana u domaćim trgovačkim lancima, otvore nova radna mjesta za mlade nezaposlene osobe  koje se nalaze  u savjetodavnom procesu Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Osmanbegović: Putem Službe zaposleno 18.478 osoba

Direktor JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Midhat Osmanbegović rekao je u razgovoru da je u 11 mjeseci 2017. putem Službe 18.478 osoba pronašlo zaposlenje, dok je oko 24.000 brisano s evidencije nezaposlenih.

Dodao je da se razlika može objasniti odlascima u penziju ili su neki odselili iz kantona, te naveo da nezaposlena osoba ne mora biti u evidenciji ako sama odluči da ne želi da se javlja na biro i da po njemu to nisu podaci koji treba da nas prepadaju.

– Broj nezaposlenih na evidencijama je daleko od realnog jer bar pola njih radi nacrno, što pokazuju inspekcije koje ih pronalaze kod poslodavaca kao i vrlo mali odziv na konkurse poslodavaca koji stižu u Službu – rekao je Osmanbegović.

Smatra da je rad Službe u ovoj godini bio dobar iako još ima prostora za unapređenje – smanjenje nezaposlenosti u KS-u je nešto što je obećavajuće pogotovo što je to trend koji traje već par godina.

Osmanbegović je istakao da mnogi negativno ocjenjuju rad Službe zbog pogrešne percepcije o njenoj ulozi, a pri tome Služba nema ni blizu dovoljan broj izvršilaca u odnosu na gradove u regionu, kamoli kad je riječ o standardima EU.

– Služba za zapošljavanje se tako zove jer je tako definisano zakonom ali tačan naziv bi bio služba za posredovanje u zapošljavanju, jer ona ne stvara radna mjesta već posreduje između onih koji ih stvaraju i nezaposlenih na evidenciji – pojasnio je.

Direktor JU Služba za zapošljavanje KS-a dodao je da je od njegovog dolasaka u septembru 2016. aktivirano više kontakata s poslodavcima, da puno bolje izvršavaju obaveze koje preuzmemo prema njima i polako vraćaju njihovo povjerenje, te da su riješili probleme s neuslovnim prostorijama biroa u nekoliko općina.

Precizirao je da je u 11 mjeseci 2017. putem Službe 18.478 osoba pronašlo zaposlenje, sa SSS – 7.232, KV stručnom spremom – 4.909, te 4.447 osoba sa VSS.

– Na tržištu rada najtraženiji su bili vozači, prodavači, gimnazijalci, ekonomski tehničari, te diplomirani ekonomisti, pravnici i diplomirani socijalni radnici. Među zaposlenim su i 532 osobe koje su pokrenule privatni biznis – kazao je Osmanbegović.

Naglasio je da je u KS-u trenutno registrovano 66.000 nezaposlenih, od kojih 8.754 ili 13,8 posto sa VSS, a najveći problem predstavlja što je 26,8 posto nekvalifikovanih radnika koje je izuzetno teško zaposliti ili dokvalifikovati.

– Posebno je to problem u Kantonu Sarajevo koji više ne razvija privredu i industriju kao prije već uslužne djelatnosti koje zahtjevaju vještine poput poznavanja stranih jezika i rada na kompjuteru – rekao je Osmanbegović.

Po njegovim riječima, mladi u Kantonu Sarajevo su posebno ranjiva kategorija na tržištu rada obzirom da većina nema radno iskustvo i time teško dolaza do posla – u ukupnoj nezaposlenosti udio nezaposlenih osoba do 25 godina je 8.512 ili 12,81 posto, a najbrojniji su sa SSS – 4.890.

Osmanbegović je naveo da su u skladu s Programom mjera za poticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS u 2017. realizovali Program javnih radova i angažirali 300 nezaposlenih osoba; Klub za traženje posla – osigurano 12.000 KM za 1.000 mjesečnih karata za prijevoz; Program obuke za socijalno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba – 13 nezaposlenih osoba iz ciljne grupe; Program sufinsiranja zapošljavanja pripravnika VSS,VŠS, SSS, KV stručne spreme kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom za sufinansiranje zapošljavanja 100 pripravnika, te Sufinasiranje zapošljavanja pripravnika VSS,VŠS, SSS, KV u javnom sektoru za 52 pripravnika, prenosi Fena.

Video prilog:

Klub za traženje posla: U protekla tri mjeseca posao dobile 23 nezaposlene mlade osobe

Klubovi za traženje posla u okviru JU “ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u šest općinskih biroa, Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Ilijaš započeli su sa obukama prve decembarske grupe  nezaposlenih osoba. Obuku od tri sedmice pohađaće 72 polaznika, raznih zanimanja sa ciljem kako bi poboljšali  svoju konkuretnost na tržištu rada.

Klub koji je razvijen je u saradnji sa švicarskim Projektom zapošljavanja mladih -YEP ,  namijenjen je nezaposlenim osobama od 18 do 35 godina, koje su na evidenciji  nazaposlenih osoba duže od pola godine. Posebo je  pogodan za mlade osobe, koje su duže vremena nezaposlene, apatične i dobrim djelom su izgubile  stečene vještine, znanja i samopouzdanje.

Voditelji klubova nastoje obukom putem Klubove za traženje posla motivirati  mlade na aktivno traženje  posla,  kako bi se lakše se zaposlili, a tokom obuke pruža im se kontinuirana, stručna pomoć u aktivnostima traženja posla. Obuka obuhvata  intenzivniju pripremu tražioca zaposlenja u cilju savladavanja tehnika i veština neophodnih za aktivno traženje posla, kao i podizanje samopouzdanja i nivoa kompetentnosti za traženje posla, motivisanje lica da aktivno traže posao

Tokom obuke polaznici uće  pisanja CV, molbe, popunjavanje aplikacija, pripremanja za intervju sa poslodavcem i usvajaju osnove poslovne komunikacije… Nakon  završene obuke  polaznici sa voditeljicom Kluba traže i prijavljuju se na oglase. Zahvaljujići obuci u Klubovima za traženje posla KS posao su  u protekla tri mjeseca dobile 23 nezaposlene mlade osobe.

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je, također  prva u region za polaznike Programom mjera aktivne politike zapošljavanja za 2017. godinu, odnosno podsticajnom mjerom „Klub za tražanje posla“ polaznicima osigurala 1.000 mjesečnih karata za javni prijevoz, kako bi učestvovali u višesedmičnim aktivnostima klubova.

Obuku za drugu grupu polaznika Služba će  organizovati 18.12.2017., a sve dodatne informacije mogu se dobiti na u biroima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

U uslužnim djelatnostima najviše zaposlenih

Stopa nezaposlenosti u 2017. godini  u Federaciji manja je za 5,6 posto u odnosu na 2016, odnosno za 9,4 posto u odnosu na podatke iz 2012. godine. Rezultati su ovo ankete koju je Federalni zavod za statistiku proveo kako bi došao do podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih. Domaćinstva koja žive u stambenoj jedinici uzeta su kao uzorak, njih 6.196, a anketiran je svaki član tog domaćinstva.

U period od 2012. do 2017. godine, stopa nezaposlenosti, koja je 2012. iznosila 29, a 2016. 25 posto, kontinuirano pada, dok je stopa zaposlenosti koja je za osobe od 20 do 64 godine 2012. iznosila 40,2 posto, 2017. porasla na 44,1 posto. Od 2012. stopa zaposlenosti u starosnoj grupi od 20 do 64 godine bilježi rast od 3,9 posto i najveći rast stope je zabilježen u posljednjoj godini i to za 2,3 posto. Od 2012. do 2017. stopa nezaposlenosti u istoj grupi bilježi pad od devet posto. Najveći pad zabilježen u posljednjoj godini je za 5,1 posto.

Stopa nezaposlenosti najveća je u kategoriji mladi, Ista situacija je i u Evropskoj uniji, gdje najveći broj nezaposlenih predstavljaju mladi.

Najveći broj osoba prema statusu u zaposlenju su zaposlenici od 81,2 posto, odnosno, osobe koje rade za platu i nemaju vlastiti biznis, dok je 16,7 posto samozaposlenih vlasnici biznisa koji mogu zapošljavati određene osobe. Na   neplaćene i pomažuće članove domaćinstava otpada 2,2 posto. Struktura zaposlenih osoba prema školskoj spremi pokazuje da je najveći broj zaposlenih u 2017. godini sa srednjom školom 67,9 posto, kao i najviše nezaposlenih sa 72,9.

Prema grupama područja djelatnosti, najveći broj zaposlenih u 2017. godini je u uslužnim djelatnostima (obrazovanje, trgovina, naučne, stručne i tehničke djelatnosti, prevoz, ugostiteljstvo, zdravstvo, javna uprava, itd) 55,5 posto, zatim u nepoljoprivrednim djelatnostima (rudarstvo, građevinarstvo, prerađivačka industrija, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i vodom, itd) 32,7 posto i poljoprivrednim djelatnostima 11,8 posto.

Anketa „Godišnje istraživanje farmi“

Agencija za statistiku BiH od 1. do 15. decembra prvi put će provesti statističko istraživanje iz oblasti poljoprivrede na uzorku kreiranom iz Popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, pod nazivom Anketa „Godišnje istraživanje farmi“.

Osnovi cilj provođenja anketiranja jeste prikupljanje podataka o poljoprivrednoj proizvodnji na poljoprivrednim porodičnim i gazdinstvima pravnih osoba (poljoprivrednih preduzeća/preduzetnika/zadruga) o poljoprivrednim proizvodima.

Anketu će provoditi oko 100 anketara i kontrolora, koje su akreditovali Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske, na reprezentativnom uzorku od 10.000 slučajno odabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Anketari će prikupljati podatke o površinama i ostvarenoj proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa, planovima sjetve za narednu godinu, brojnom stanju stoke i stočne proizvodnje, klanju stoke na gazdinstvu, proizvodnji i upotrebi mlijeka, potrošnji, bilansu vlastitih poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi, vrijednosti i površinama kupljenog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta.

Značaj ankete je u tome što će doprinijeti unapređenju kvaliteta i tačnosti podataka iz statistike poljoprivrede u odnosu na dosadašnja istraživanja koja su bila zasnovana na procjenama na nivou općina.

Budući da se “Godišnje istraživanje farmi” realizuje u skladu s EU regulativama, metodološkim uputstvima, preporukama i objašnjenjima Eurostata podaci iz poljoprivrede će biti međunarodno uporedivi, a doprinijet će i kvalitetu podataka koji se koriste za ekonomske statistike u poljoprivredi pri izradi bilanci i udjela poljoprivrede u ukupnom bruto domaćem proizvodu BiH (GDP).

Isplata novčane naknade

Obavještavamo nezaposlena lica, korisnike novčane nakande da je JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, izvršila uplatu novčane naknade za  novembar  ove godine  u petak,  01.12.2017. godine.

Reformski paket: Završena preduzetnička obuka za zaposlenike javnih službi za zapošljavanje

Jučerašnjom  dodjelom certifikata  u organizaciji Projekta zapošljavanja mladih – YEP,  na Jahorini, završena je trodnevna obuka zaposlenika javnih službi za zapošljavanje u FBiH, Zavoda za zapošljavanje RS, te Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta prema  CEF metodologiji.

Obuke  je  organizovana kako bi se unaprijedile  vještine i kompetencije zaposlenika službi i zavoda sa ciljem da bi  se osposobili da budu mentori i podrška nezaposlenim licima koja apliciraju za programe samozapošljavanja po programima aktivnih mjera zapošljavanja.

Ispred  JU “Služba za zapošljavanja Kantona Sarajevo”Sarajevo,certifikate su dobili  uposlenici Elma Lepara Špuren i Muhamed Bekto, koji su i  do sada uspješno obavljali obuke nezaposlenih za Program sufinasiranja samozapošljavanja.

Kako je jučer istaknuto na svečanoj večeri u povodu dodjele certifikata, pored  obuka,  Projekat zapošljavanja mladih YEP u saradnji sa službama i zavodima za zapošljavnje uskoro planira izradu  priručnika za pružanje preduzetničke podrške nezaposlenim licima  koju će zaposlenici moći koristiti u svakodnevnom radu.

Projekat zapošljavanja mladih – YEP uz podršku Vlade Švicarske  planira i u narednoj godini nastaviti   sa obukama koje  jačaju kapacitete zaposlenih u službama i zavodima pri čemu će se akcenat staviti na razvijanju trenerski kapaciteti javnih službi, u cilju formiranja ekspertske grupe unutar službi koji bi bili u mogućnosti da pruže visokokvalitetnu obuku i podršku klijentima.

Poslodavci najviše traže diplomirane psihologe, pedagoge i socijalne radnike

Broj pristiglih aplikacija na šest javnih poziva Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, objavljenih sredinom novembra u okviru Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS-u u 2017. godini ukazuju na to da su poslodavci KS-a najviše zaintersovani za zapošljavanje diplomiranih psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, te najboljijh studenta, dobitnika “Zlatne znaèke”.

Naime, za “Program sufinansiranja zapošljavanja osoba osposobljenih za rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije i/ili za rad sa djecom s posebin potrebama” javilo se 70, a za Program sufinansiranja zapošljavanja “Zlatna značka” deset poslodavaca.

Tim programima predviđeno je sufinasiranje  zapošljavanja 105 nezaposlenih diplomiranih psihologa, pedagoga i socijalnih radnika, sa najmanje godinu dana radnog iskustva, a 25 najboljih studenata, dobitnika “Zlatne značke” posao na godinu dana dobiće na nekoj od deset prijavljenih visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Na javni poziv “Programa sufinasiranje zapošljavanja 25 pripravnika – diplomirana pravnika”  javilo se pet poslodavaca.

Cilj programa je da se u naredne dvije godine, uz rad podignu stručne kompetencije diplomiranih pravnika, steknu uslovi za polaganje stručnog pravosudnog ispita, kako bi po završetku programa diplomirani pravnici posao dobili putem samozapošljavanja.

Poslodavci Kantona Sarajevo zainteresovani su i za “Program finansiranja i sufinansiranja zapošljavanja 12 osoba s invaliditetom”. Na javni poziv se prijavilo pet poslodavaca.

Za razliku od pomenuta četiri programa, na objavljene javne pozive za obuke nezaposlenih osoba, odziv je mali.

Tako je za “Program obuke nezaposlenih osoba za samozapošljavanje” pristiglo deset aplikacija, iako je  pravilima programa predviđeno sufinansiranje najmanje 30 nezaposlenih osoba.

Program je osmišljen kao mogućnost preorijentacija nezaposlenih osoba zbog tehničko-tehnoloških unapređenja ili ekonomsko strukturalnih promjena na tržištu rada, a ponuđena je obuka za poduzetništvo u oblasti marketinga i računovodstva.

Na ponovljeni javni poziv “Program sufinansiranja obuke za socijalno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba” nije pristigla nijedna aplikacija.

Raspored rada Mobilnog biro u Hadžićima

Nezaposlene osobe registrovane na evidenciji  Biroa Hadžići, obaviještavamo da će Mobilni biro Hadžići  u decembru   raditi  prema sljedećem rasporedu:

– 04.12.2017. godine od 13:30 do 16:00 Mjesna zajednica Binježevo,
– 05.12.2017. godine od 13:30 do 16:00 Mjesna zajednica Tarčin,
– 06.12.2017. godine od 13:30 do 16:00 Mjesana zjednica Pazarći.

Mobilni biro, kako smo već pisali je nova usluga  Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za ciljnu grupu  osoba, prijavljenih na  evidencije nezaposlenih.

Namijenjen je nezaposlenim osobama u ruralnim, udaljenim i manje dostupnim dijelovima općine, a posebno osobama koje pripadaju ugroženoj/ranjivoj kategoriji (višečlane porodice, teško pokretne, stare i iznemogle osobe, kao i bolesne osobe, koje ne mogu lično doći u prostorije biroa).

Nezaposlene osobe će putem Mobilnog biroa dobiti usluge: redovnog javljanja, izdavanja Uvjerenja o vođenju na evidenciji za nezaposlene osobe, te usluge informisanja, savjetovanja i upućivanja na aktivne mjere zapošljavanja.

Navedene usluge i poslovni procesi će se obavljati u prostorijama mjesnih zajednica, odabranih za ovu aktivnost.

Mobilni biroi JU “Služba za zapošljavanja  Kantona Sarajevo” Sarajevo rade    u okviru  Biroa za zapošljavanje Ilijaš i Hadžići.