Novogodišnja čestitka

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo želim Vam sretnu i uspješnu Novu 2019. godinu.

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mjesec decembar u petak, 28.12.2018. godine.

 

 

Božićna čestitka

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti povodom praznika upućuje iskrene čestitke sa željom da dane Božića provedu u radosti i sreći. Sretan Božić!

Upozorenja bh. radnicima u Sloveniji

Upozorenja bosanskohercegovačkim radnicima koji se zapošljavaju u Republici Sloveniji putem Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji. 

Cijeli tekst upozorenja za radnike iz Bosne i Hercegovine koji rade u Sloveniji možete pronaći OVDJE. 

 

Potpisani sporazumi o saradnji: Povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada

Potpisivanje sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo upriličeno je u srijedu 19. decembra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Sporazume su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, gospodin Muhamed Bekto, v. d. direktora JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, gospodin Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo, i gospodin Safudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, u prisustvu predsjednika Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu dr. Murata Ramadanovića, prorektora Univerziteta, dekana, direktora i predstavnika organizacionih jedinica Univerziteta, te predstavnika medija.

Univerzitet u Sarajevu je nakon donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo poduzeo niz koraka koji će u konačnici osigurati bolju povezanost Univerziteta sa tržištem rada. Zakon o visokom obrazovanju predviđa uspostavu saradnje između Univerziteta u Sarajevu i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, između ostalog, zbog potrebe pribavljanja informacija i osiguranja mogućnosti za realizaciju praktične nastave kod pravnih subjekata u javnom i privatnom sektoru, kao i zajedničkog rada na prilagođavanju ishoda učenja potrebama tržišta rada.

Izražavajući zahvalnost predstavnicima Univerziteta u Sarajevu na konkretnom prijedlogu saradnje između akademske zajednice i poslodavaca, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo gospodin Čengić je naveo da je cilj da sporazum bude primijenjen u punom kapacitetu, kako bi tržište dobilo obrazovan i stručan kadar.
Gospodin Muhamed Bekto, v. d. direktora JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, naglasio je da je potpisivanje sporazuma nastavak aktivnosti koje su već u toku sa Univerzitetom u Sarajevu, te iznio podatak da se na evidenciji u Kantonu Sarajevo 62.534 osobe vode kao nezaposlene.
Gospodin Muamer Mahmutović istakao je da potpisivanje sporazuma predstavlja korak naprijed kako bi se napravilo sistemsko rješenje, dok je rektor Univerziteta prof. dr. Rifat Škrijelj, između ostalog, naveo da je potpisivanje sporazuma istovremeno i prilika da „naši svršeni studenti manje čekaju na birou“.

Naglašena je opredijeljenost Univerziteta u Sarajevu za što šire umrežavanje sa svim akterima u društvu kao polazišnu tačku za ostvarivanje saradnje, a potom i vidljive rezultate kao proizvod zajedničkih inicijativa i rada. Univerzitet u Sarajevu treba se vezivati za privredu kroz zajedničke projekte, pružajući svoja znanja privredi i uključujući privredu u svoje naučne i nastavne projekte. Veza sa privredom treba biti dvosmjerna, u kojoj Univerzitet u Sarajevu treba osigurati stjecanje praktičnih znanja i vještina svojih studenata, a u konačnici tržištu ponudi kvalitetnije buduće kadrove.

 

Preneseno sa www.unsa.ba

Mentorski preduzetnički program za korisnike sredstava Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Danas je održan sastanak između predstavnika Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) na temu realizacije mentorske podrške za preduzetnike koji su bili korisnici programa samozapošljavanja u Kantonu Sarajevo. Sastanku su prisustvovali ispred Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo v.d.direktor Muhamed Bekto te saradnici Anera Kestendžić i Mahir Lokvančić, dok su ispred Projekta YEP sastanku prisustvovali rukovodilac projekta, dr Ranko Markuš, te saradnici Dženan Trbić i Alma Suljović.

U okviru ovog projekta, YEP će zajedno sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo razvijati sistem mentorske podrške za grupu od 32 korisnika aktivne mjere samozapošljavanja, a kako bi im se omogućilo da riješe probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju. Fokus će biti na stvarnim i najurgentnijim potrebama preduzetnika i na pružanju visoko kvalitetne stručne i mentorske podrške razvoju i rastu podržanih privrednih subjekata. Aktivnosti mentorskog programa počinju ove sedmice. 

U narednim koracima, radiće se na većem stepenu koordinacije aktera uključenih u pružanje podrške preduzetništvu u Kantonu Sarajevo, uključujući i lokalne zajednice (općine), obrazovne ustanove, privredne komore i druge. Samo uz punu saradnju svih aktera, moguće je unaprijediti proces i preduzetnicima osigurati specifičnu stručnu podršku neophodnu za rješavanje složenih poslovnih problema.

Preuzeto sa yep.ba

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mjesec novembar 2018. godine u četvrtak  06.12.2018. godine.

Uspješno završen Sajam zapošljavanja

Na ovogodišnjem Sajmu zapošljavanja učešće je uzelo 18 strukovnih škola i preko 60 poslodavaca, a isti je posjetio zadovoljavajući broj posjetilaca. 

Kroz učešće srednjih strukovnih škola, učenicima i roditeljima predstavljeni su programi škola, usmjereni na obrazovanje stručnih kadrova koji će odgovoriti trenutnim zahtjevima tržišta rada.  Nezaposlene osobe su imale priliku da uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, predstave im se i predaju svoje biografije (CV). 

Pored velikog broja predstavljenih poslodavaca na Sajmu koji imaju potrebu za angažovanjem radne snage, kao i svake godine, posjetioci su imali priliku da posjete i štand Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo gdje su mogli dobiti informacije o aktuelnim programima sufinasiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije. 

Poslodavce i posjetioce Sajma pozdravio je i v.d. direktor Muhamed Bekto koji je rekao kako su najtraženija  strukovna zanimanja te kako bi se učenici prije upisa u srednje škole trebali usmjeravati na upis deficitarnih zanimanja. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo se trudi odgovoriti potrebama tržišta rada, ali je karijerno orjentisanje jako bitno. Također, Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo kroz svoje mjere aktivne politike zapošljavanja sufinansira poslodavce za zapošljavanje osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Kantona Sarajevo, ističe Bekto. 

U jednoj od sala Doma mladih održana je panel diskusija na temu dualnog obrazovanja, posredovanja u zapošljavanju i potrebama poslodavca za radnom snagom. 

Safudin Čengić, predsjednik Udruženja psolodavaca Kantona Sarajevo istakao je kako poslodavci teško dolaze do radne snage i da treba poboljšati poslovni ambijent,  između ostalog značajno povećati plaće radnika jer je to najčešći razlog odlaska radne snage iz BiH, 

Učešće na Sajmu uzelo je i Udruženje poslodavaca FBiH koje implementira Projekat „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju” u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH”, finansira Europska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Ovogodišnji sajam Služba za zapošljavanje je realizirala u saradnji sa partnerima Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom komorom Kantona Sarajevo s ciljem povezivanja nezaposlenih osoba sa poslodavcima, odnosno smanjenja stope nezaposlenosti i povećanja zaposlenosti.

Javni poziv MSP za prijavu na program edukacije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavila je Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Kantona Sarajevo za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima. 

Program je namijenjen za 70 malih i srednjih preduzećima sa područja Kantona Sarajevo koji planiraju dodatno obučiti svoje uposlenike radi sticanja novih vještina i znanja u svrhu održavanja postojeće, kao i povećanja zaposlenosti, čiji bi po jedan predstavnik prošao Program 1 i Program 2 edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.

Programom se nastoje ojačati ljudski kapaciteti i kompetencije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima s obzirom na to da je Bosni i Hercegovini omogućeno i korištenje sredstava iz COSME – Programa za konkurentnost preduzeća kojim se želi pridonijeti stvaranju novih radnih mjesta u poslovnom sektoru, povećati broj poduzetnika i samozaposlenih poduzetnika te pridonijeti održivoj konkurentnosti evropskih preduzeća. Ukupni budžet programa COSME je 2,5 milijardi eura.

Više detalja u Javnom pozivu Prijavnom obrascu.

Preuzeto sa www.serda.ba 

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo je na svojoj web stranici objavila navedeni Javni poziv. 

Sajam zapošljavanja 30. novembra u Domu mladih Skenderija

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u skladu sa strategijom razvoja Kantona Sarajevo i ove godine organizuje Sajam zapošljavanja za poslodavce i nezaposlene osobe koji će se održati 30. novembra 2018. godine u Domu mladih u sklopu Centra Skenderija sa početkom u 10 sati. Ovogodišnji Sajam, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo realizuje u saradnji sa partnerima Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom Komorom Kantona Sarajevo. (više…)