YEP Inkubator poslovnih ideja – predstavljanje poslovnih prijedloga studenata Univerziteta u Sarajevu

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizovana je javna prezentacija preduzetničkih poduhvata razvijenih od strane studenata Univerziteta u Sarajevu u okviru YEP Inkubatora poslovnih ideja. Program podrške u razvoju poslovnih ideja provodili su stručnjaci Ekonomskog instituta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta. Rezultat su poslovni planovi za 6 preduzetničkih poduhvata, koji su danas predstavljeni stručnoj komisiji. 

U stručnoj komisiji za ocjenu predstavljenih poslovnih prijedloga učestvovali su predstavnici Ekonomskog instituta Sarajevo, Ekonomskog fakulteta UNSA, Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo  i Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Uspješnim kandidatima, čiji poslovni prijedozi budu ocijenjeni pozitivno bit će omogućena aplikacija za finansijsku podršku Projekta zapošljavanja mladih u pokretanju biznisa.

 

Izvor: yep.ba

 

Klub za traženje posla: Stari Grad, Centar, Novi Grad i Vogošća

Obuka za nezaposlene osobe u Klubu za traženje posla od ponedjeljka, 18. marta nastavlja sa radom u općinskim biroima Stari Grad, Centar, Novi Grad i Vogošća. (više…)

Radionica o individualnim planovima zapošljavanja u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo

U prostorijama Biroa Novi Grad Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo održana je radionica u kojoj su učestvovali savjetodavci svih biroa, rukovoditeljica Sektora za posredovanje u zapošljavanju Elvedina Sabitović, predstavnici menadžmenta i v.d. direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Muhamed Bekto te fasilitatorica radionice Venesa Omerhodžić Klempić, predstavnica Projekta YEP.  (više…)

Čestitka povodom Dana žena

JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo upućuje iskrene čestitke svim ženama povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena.

Obavijest Federalnog zavoda za zapošljavanje

Obavještavamo nezaposlene osobe i poslodavce iz Kantona Sarajevo da će od 12.3.2019. godine početi objava javnih poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 i u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) u meniju Aktuelni projekti gdje će biti dostupni linkovi za prijavu za pojedine mjere.  (više…)

Nastavak podrške preduzetnicima i preduzetnicama YEP Inkubatora poslovnih ideja

U Sarajevu je održan prvi inicijalni sastanak sa preduzetnicima i preduzetnicama Općine Novi Grad čiji su biznisi podržani u sklopu YEP Inkubatora poslovnih ideja. (više…)

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mjesec februar u utorak05.03.2019. godine.

Čestitka za Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo svim građanima Bosne i Hercegovine upućuje iskrene čestitke povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine jednog od najznačajnijih datuma u historiji naše zemlje. (više…)

Sastanak sa menadžmentom Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Unapređenje procesa rada – individualnog savjetovanja, naročito izrade individualnih planova zapošljavanja te nalazi polugodišnje evaluacije IPZ-ova nezavisne interne komisije Javne Ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo bile su neke od tema današnjeg sastanka sa menadžmentom, v.d. direktorom Muhamedom Bekto i rukovodiocem sektora za posredovanje u zapošljavanju, materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba. 

Rukovodilac Projekta YEP Ranko Markuš je ovom prilikom istakao značaj monitoringa individualnog savjetovanja i podsjetio na tri načina praćenja, a to su coaching savjetodavaca na radnom mjestu, periodična evaluacija i procjena kvalitete izrađenih IPZ-ova i na kraju izvještaji o učincima koji posmatraju kvantitet i konačne rezultate savjetovanja. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo trenutno provodi dva od tri moguća načina praćenja, te je zaključeno da se u narednom periodu realizuju dvije ključne aktivnosti: obuka savjetodavaca za izradu individualnih planova zapošljavanja kroz informacioni sistem/aplikaciju, uspostava internog coachinga za savjetodavaca u saradnji sa šefovima biroa.

Projekat YEP će pružiti potrebnu podršku u realizaciji svih navedenih aktivnosti, imajući u vidu da je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u kojoj su kroz ogledni biro testirane nove metode rada u protekle četiri godine, napravila značajan napredak u unapređenju procesa rada i racionalizaciji resursa. 

Preuzeto sa yep.ba

Radionica: Profesionalna orijentacija i informisanje učenika i strudenata

Danas počinju jednodnevne radionice za školske pedagoge i psihologe na temu karijerno usmjeravanje učenika sa posebnim osvrtom na zahtjeve tržišta rada. Planirano je da na radionicima prisustvuju stručni saradnici pedagozi i/ili psiholozi iz svih osnovnih i srednjih škola, kao i studenti završnih godina Univerziteta u Sarajevu. (više…)