Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mjesec april u utorak, 07.05.2019. godine.

Potpisani ugovori sa poslodavcima putem kojih će 1,571 nezaposlenih osoba dobiti posao

Danas je u prostorijama Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo upriličeno potpisivanje ugovora povodom nedavno objavljenih usvojenih listi poslodavaca na web stranici Službe. Radi se o Programima sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve“ u kojem će se angažovati 771 nezaposlena osoba i Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS biti zaposleno 800 osoba sa evidencije nezaposlenih.

Ugovore sa poslodavcima ispred Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo potpisao je v.d. direktor Muhamed Bekto.

U spomenutim Programima ukupno su  izdvojena sredstva u iznosu od 10.920.272,00 KM za 1,571 osobu sa evidencije nezaposlenih.

Prisutni su se složili kako su ovi programi dobar primjer i kako treba nastaviti primjerom dobre prakse, ističući kako je zajednički cilj smanjenje broja nezaposlenih, odnosno povećanje stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo.

Klub za traženje posla nastavlja sa aktivnostima

Obuka za nezaposlene osobe u Klubu za traženje posla od ponedjeljka, 15. aprila nastavlja sa radom u svim općinskim biroima.

(više…)

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mjesec mart, u petak, 05.04.2019. godine.

Poziv Privredne komore KS nezaposlenim osobama na edukaciju iz oblasti turizma

 

EDUKACIJA IZ OBLASTI TURIZMA S FOKUSOM NA PRIRODNE I KULTURNO – HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI U KANTONU SARAJEVO

Privredna komora Kantona Sarajevo, uz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, organizira besplatnu edukaciju iz oblasti turizma s fokusom na prirodne i kulturno –historijske vrijednosti u Kantonu Sarajevo.

Obuka je namijenjena nezaposlenim osobama do 30 godina starosti, koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • Minimalno srednja stručna sprema
  • Nezaposlena osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje
  • Aktivno poznavanje jednog stranog jezika;
  • Mjesto prebivališta u Kantonu Sarajevo;

 

Desetodnevna obuka se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, sa organizovanim obilaskom značajnijih turističkih lokaliteta i institucija. Broj mjesta je ograničen na 30 učesnika. Svim kandidatima koji uspješno završe obuku,  uz upute i pojašnjenja,  bit će omogućeno da kroz ovaj projekat polažu  ispit za turističkog vodiča na nivou Federacije BiH.

Zainteresovane osobe svoju prijavu, uz dokaze o ispunjenju navedenih kriterija, trebaju predati najkasnije do 8. aprila 2019. godine, putem pošte ili lično u Privrednu komoru Kantona Sarajevo (Ulica La Benevolencija broj 8).

Sve dodatne informacije možete dobiti u Privrednoj komori Kantona Sarajevo:

Sutra novi javni pozivi Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

U okviru Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo će u četvrtak, 28.03.2019.godine objaviti javne pozive za poslodavce sa područja Kantona Sarajevo po programu Javnih radova i Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Za realizaciju Programa javnih radova planirana su sredstva od 1.059.600,00 KM i utrošit će se za angažovanje 600 nezaposlenih, na period od 2 (dva) mjeseca, a za Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca planirana sredstva iznose 257.120,00 KM i istim će biti zaposleno najmanje 64 nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba.

Javni poziv poslodavcima za prijavu učešća po Programu javnih radova bit će otvoren do 12.04.2019.godine, a Javni poziv poslodavcima po Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca bit će otvoren do 30.04.2019.godine.

Javni pozivi poslodavcima za prijavu učešća za navedene programe bit će objavljeni u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, www.szks.ba, zajedno sa aplikacijama za prijavu na iste.

Svi zainteresovani poslodavci, koji imaju namjeru učestvovati u programima, trebaju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju kako bi na vrijeme podnijeli svoje aplikacije za učešće na istim.

Studijska posjeta institucijama tržišta rada u Švicarskoj

Predstavnici svih kantonalnih službi za zapošljavanje, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ukupno 25 učesnika) tokom protekle sedmice boravili su u Švicarskoj u okviru studijske posjete koju je organizovao Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). (više…)

YEP Inkubator poslovnih ideja – predstavljanje poslovnih prijedloga studenata Univerziteta u Sarajevu

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizovana je javna prezentacija preduzetničkih poduhvata razvijenih od strane studenata Univerziteta u Sarajevu u okviru YEP Inkubatora poslovnih ideja. Program podrške u razvoju poslovnih ideja provodili su stručnjaci Ekonomskog instituta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta. Rezultat su poslovni planovi za 6 preduzetničkih poduhvata, koji su danas predstavljeni stručnoj komisiji. 

U stručnoj komisiji za ocjenu predstavljenih poslovnih prijedloga učestvovali su predstavnici Ekonomskog instituta Sarajevo, Ekonomskog fakulteta UNSA, Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo  i Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Uspješnim kandidatima, čiji poslovni prijedozi budu ocijenjeni pozitivno bit će omogućena aplikacija za finansijsku podršku Projekta zapošljavanja mladih u pokretanju biznisa.

 

Izvor: yep.ba

 

Klub za traženje posla: Stari Grad, Centar, Novi Grad i Vogošća

Obuka za nezaposlene osobe u Klubu za traženje posla od ponedjeljka, 18. marta nastavlja sa radom u općinskim biroima Stari Grad, Centar, Novi Grad i Vogošća. (više…)

Radionica o individualnim planovima zapošljavanja u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo

U prostorijama Biroa Novi Grad Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo održana je radionica u kojoj su učestvovali savjetodavci svih biroa, rukovoditeljica Sektora za posredovanje u zapošljavanju Elvedina Sabitović, predstavnici menadžmenta i v.d. direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Muhamed Bekto te fasilitatorica radionice Venesa Omerhodžić Klempić, predstavnica Projekta YEP.  (više…)