Sajam Startup Expo – Prijavite se danas!

Sajam Startup Expo ima za cilj povezivanje mladih poduzetnika s resursima, investitorima i mentorima, te pružanje prilike za razmjenu ideja i iskustava.

Sajam Startup Expo, koji će se održati u srcu Sarajeva, u Swiss Hotelu, na četvrtom spratu. Ovaj događaj okupit će mlade poduzetnike koji su podržani od strane Ministarstva Privrede Kantona Sarajevo i fokusiran je na temu “Bolje umrežavanje i osnovni koraci za uspješno vođenje posla u prvoj godini poslovanja”. Sudionici će imati priliku čuti inspirativne govore, sudjelovati u praktičnim radionicama i povezati se s drugim poduzetnicima, mentorima i investitorima. Ovaj događaj je od iznimnog značaja za podršku mladim poduzetnicima u regiji.

Dodatne informacije kao i prijavu na sajam možete pronaći OVDJE! 

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec septembar, u četvrtak 05.10.2023. godine

Obaviještenje

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo obaviještava poslodavce i nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo da se privremeno obustavlja prijem aplikacija za  Programe  sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima i  Druga prilika. 

Agencija za rad i zapošljavanje BiH: Najava intervjua za Triple Win projekt

 

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se naredni krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2023. godini održati od 16.10.2023. do 20.10.2023. godine, a rok za prijave je do 29.9.2023. godine.

O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati kandidate.

 

Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

 

 

 

Preuzeto sa www.arz.gov.ba

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: Obuka za tržište rada 2023

Obavještavamo potencijalne korisnike da je javni poziv za učešće u Programu “Obuka za tržište rada 2023” otvoren od 13.6.2023. godine do utroška sredstava, a najdalje do 15.11.2023. godine.
Više detalja o ovom Programu, načinu apliciranja i realizaciji dostupno je u tekstu Program OVDJE. 

  • Nezaposlene osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH obrazac prijave (PR – 2023) mogu preuzeti OVDJE.
  • Popunjen obrazac prijave, uz propratnu dokumentaciju naznačenu na obrascu (PR – 2023), dostavlja se na adresu: Federalni zavod za zapošljavanje,  Đoke Mazalića br.3 71 000 Sarajevo

Sve ostale informacije možete pronaći na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba.

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2023. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica,  te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2023. godini.

Detaljnije o Javnom pozivu i načinima prijave možete pronaći na sljedećem linku! 

 

 

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec august, u utorak 05.09.2023. godine. 

OSAMNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Centar za edukaciju “DIZART”, objavljuje

OSAMNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Uvod
Centar za edukaciju “DIZART” je upisan u Registar organizatora obrazovanja odraslih Kantona Sarajevo i realizuje Program stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama u oblasti drvne i metalske industrije.

Predmet Javnog poziva

Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obukom za sticanje novih vještina i sposobnosti za rad i programiranje na CNC i laserskim mašinama da se prijave za pohađanje Programa stručnog usavršavanja u datoj oblasti. Nastavni plan i program implementirat će kompetentna lica koja imaju dugogodišnje radno iskustvo u ovoj oblasti u savremeno opremljenim edukativnim kapacitetima sa fokusom na sticanje praktičnog znanja. Stručno usavršavanje ima za cilj povećati mogučnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica unapređenjem njihovih kompetencija i sposobnosti, odnosno obezbijediti kvalifikovanu radnu snagu prema tekućim potrebama tržišta rada u sektoru drvne i metalske industrije.

Ciljna grupa

Na Javni poziv se mogu prijaviti nezaposlena lica registrovana u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo koja minimalno imaju formalno srednje obrazovanje, a prednost imaju tehnička zanimanja (mašinski tehničar i srodna zanimanja). Program podrazumijeva obuku grupe od 5 lica po jednom ciklusu.
Lokacija i vremenski okvir trajanja stručnog usavršavanja
Program stručnog usavršavanja će se realizovati u kapacitetima Centra za edukaciju DIZART na adresi Halilovići br. 45, poslovni objekat broj 21. u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko u trajanju od tri mjeseca (3 sata / 3 puta sedmično).

Finansijski okvir i potrebna dokumentacija

Stručno usavršavanje po ovom Javnom pozivu za krajnje korisnike, tačnije nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je besplatno. Program se provodi uz podršku Općine Novi Grad Sarajevo.
Za prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeće:
Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)
Izvod iz matične knjige rođenih
Potvrda o mjestu prebivališta – CIPS
Uvjerenje o državljanstvu
Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje KS – Biro Novi Grad

Način i rok za prijavu

Prijave po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostaviti mailom na dizart.sa@gmail.com do 07.09.2023. godine. Centar za edukaciju “DIZART” zadržava pravo produženja roka za prijavu po Javnom pozivu uz aktivno posredovanje JU Služba za zapošljavanje KS u cilju obezbjeđenja potrebnog broja prijava.
Dodatne informacije
Kandidati koji zadovoljavaju kriterije ovog Javnog poziva će biti obaviješteni isključivo mailom o terminu usmenog razgovora. Za sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva možete se obratiti Organizatoru obrazovanja – Centar za edukaciju DIZART putem maila dizart.sa@gmail.com.

Javni poziv i obrazac za prijavu! 

 

 

Obavijest za poslodavce i nezaposlene osobe

Obavještavamo sve zainteresovane poslodavce i nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo da su i dalje otvoreni  sljedeći javni pozivi a sve do utroška sredstava kako slijedi:

 

Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora

Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom

Program sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine

Program sufinasniranja zapošljavanja medicinskih sestara-tehničara

Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja „Vaučer za posao“

Program sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i èlanova njihovih porodica

Program sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba

 

Svi aktivni javni pozivi sa pratećom dokumentacijom nalaze se na web stranici Službe, www.szks.ba u dijelu Programi-Javni pozivi.

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juli, u petak 04.08.2023. godine. 

FZZZ: Javni poziv za učešće u Programu “Obuka za tržište rada 2023”

Obavještavamo Vas da je Javni poziv za učešće u Programu “Obuka za tržište rada 2023” otvoren od 13.6.2023. godine.

Svi detalji vezano za Program, postupak apliciranja i realizaciju dostupni su na na web portalu Federalnog zavod za zapošljavanje u rubrici Projekti, www.fzzz.ba. 

CEFE BiH: Javni poziv za upis u akreditovane programe neformalnog obrazovanja odraslih

 

O PROGRAMU 

 

Upis u Programe neformalnog obrazovanja odraslih za navedena zanimanja Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova Zanimanja” provodi u sklopu projekta “Gledaj svoja posla” koji se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje- Faza II (LEP II)” koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BIH.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlena lica sa područja Kantona Sarajevo koja ispunjavaju sljedeće preduslove:

  • SSS sprema ili minimalno završena osnovna škola
  • državljanstvo BiH,
  • kandidat/kinja stariji od 18 godina.
  • za zanimanje serviser liftova i pokretnih traka uslov: prethodno stečeno zanimanje: elektroinstalater, električar, elektromehaničar ili bravar.

Kriterijumi za odabir kandidata:

  • da je kandidat na evidenciji nezaposlenih osoba kod JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo,
  • da spada u kategoriju nezaposlenih mladih do 35 godina u trenutku podnošenja prijave i/ili nezaposlenih žena.

KAKO SE PRIJAVITI?

 

Zainteresovana lica mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca na linku. 

Prijave se mogu predati lično ili poštom na sljedeću adresu:

Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja”, ulica Hamdije Kreševljakovića 18/III.

Prije početka programa kandidati su dužni dostaviti Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Za dodatne informacije pozovite: 033/550-755, 033/550-755 ili posjetite našu stranicu www.novazanimanja.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Javni poziv preuzmi OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmi OVDJE.

O B A V I J E S T NEZAPOSLENIM OSOBAMA

 

Dana 08.06.2023. godine, stupa na snagu Naredba o prestanku epidemije zarazne bolesti COVID-19

U skladu sa navedenim, UKIDA SE AKTIVNOST REDOVNOG JAVLJANJA ELEKTRONSKIM PUTEM, te ste dužni redovno se lično javljati birou, najmanje jednom u roku od:

30 dana – ako ostvarujete pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje;

45 dana – ako ostvarujete pravo na zdravstveno osiguranje;

120 dana – ako ne ostvarujete prava po osnovu nezaposlenosti

Nezaposlena osoba koja se ne javi birou u dva uzastopna roka (60, 90, 240 dana) prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba.

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec maj, u petak 02.06.2023. godine. 

15. SAJAM ZAPOŠLJAVANJA: Prilika za sve „Turizmom do novih radnih mjesta“

“Prilika za sve – Turizmom do novih radnih mjesta” slogan je jučerašnjeg 15. Sajam zapošljavanja JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, održanog u sarajevskom Domu mladih. Na Sajmu je 60 kompanija  predstavilo  više od 770 slobodnih radnih mjesta iz oblasti turizma, informacionih tehnologija i ostalih brzorastućih djelatnosti.

Sajam je otvorio ministar privrede Kantona Sarajevo  Zlatko Mijatović koji je izrazio uvjerenje da će manifestacija biti plodonosna za sve učesnike i poželio im puno uspjeha. Okupljenim je predstavio politike rasornog ministarstva  za  pružanje sistematske podrške  nezaposlenim, te osobama koje žele pokrenuti vlastito preduzeće.

Edina Ljubuškić, v.d. direktorica  JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo naglasila je da je cilj sajma da  se na najefikasniji način doprinese stvaranju kvalitetnih veza  između nezaposlenih osoba i kompanija koje će dovesti do zapošljavanja najboljih kadrova.  Također, v.d. direktorica Ljubuškić je naglasila, da je

Služba  u saradnji sa nadležnim  ministarstvom i Vladom Kantona Sarajevo stavila na raspolaganje preko 21 milion KM za realizaciju 14  Programa aktivnih mjera zapošljavanja.

Nezaposlene osobe  koje su posjetile sajam zapošljavanja mogle su direktno preuzeti “Vaučer za posao” u vrijednosti od 12.000 KM i u okviru Programa aktivne politike zapošljavanja konkurisati na ponuđena radna mjesta.

U okviru sajma zapošljavanja održane su  i panel diskusije “Nedostatak kvalifikovane radne snage na tržištu rada u Kantonu Sarajevo” i “Uloga lokalne zajednice u smanjenju stope nezaposlenosti“. Panelisti, učesnici i gosti  pokušali  su dijalogom  i razmjenom iskustva ponuditi odgovori na pitanje kako ubrzati integraciju nezaposlenih na tržište rada u Kantonu Sarajevo. 

FZZZ: Uskoro realizacija programa “Obuka za tržište rada 2023”

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 23.5.2023. godine donio Odluku o usvajanju programa „Obuka za tržište rada 2023“ koji će Federalni zavod za zapošljavanje realizirati u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

Cilj Programa je uključiti 500 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH u programe obuke kod poslodavaca, a kako bi stekli dodatna znanja i vještine i povećali svoju zapošljivost.

U toku su intenzivne pripreme za realizaciju programa, a otvaranje javnog poziva i dostupnost online obrazaca na web portalu Zavoda i Službi očekuje se uskoro.

Do otvaranja javnog poziva tekst predmetnog programa, radi informiranja, dostupan je OVDJE.

 

Preuzeto sa  www.fzzz.ba

HELP DESK za poduzetnike

Želite biti poduzetnik, pokrenuti svoj biznis?

Imate pitanja, nedoumice ili niste sigurni kako pokrenuti biznis?

Ili ste poduzetnik, pokrenuli ste biznis?

Ali nailazite na razna pitanja iz pravne i računovodstvene oblasti.

Pozivamo Vas da iskoristite sjajnu priliku da dobijete odgovore, zato prijavite se na Help Desk sesiju ‘’Imate pitanja za ADVOKATA i RAČUNOVOĐU, dođite po odgovore’’

Svoje učešće na Help Desk sesiji možete potvrditi popunjavanjem Formulara za prijavu na linku https://forms.gle/GvGyFnyicLE4NBdcA

Ohrabrujemo Vas da na Formularu za prijavu navedete specifična pitanja kako bi se voditeljice sesije mogle pravovremeno pripremiti za davanje adekvatnih informacija.

Help Desk sesija će se održati 31.05.2023. godine sa početkom u 16:00 sati u Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo (Avde Jabučice 52).

Help Desk sesija daje priliku poduzetnicima ili onima koji tek žele da postanu poduzetnici mogućnost da postave pitanja kao što su:

pravna i računovodstvena podrška tokom registracije biznisa,

fiskalizacija i PDV registracija

autorsko pravo,

poslovne knjige,

prijava poreza na dohodak,

ukupni troškovi…

i druga pitanja sa kojima se susrećete a nemate odgovore.

Više informacija o Help Desk sesiji možete pročitati putem portala www.poduzetnik.org.

Help Desk sesiju organizuju Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo.

Help Desk je podržan od strane Međunarodna organizacija rada u BiH i Evropska unija u Bosni i Hercegovini kroz projekat EU4BusinessRecovery EU4BusinessRecovery #LEP #cefebih

15. Sajam  zapošljavanja-   “ Prilika  za sve – Turizmom do novih radnih mjesta”

 

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo sa partnerima u projektu organizuje 15. Sajam  zapošljavanja pod sloganom “ Prilika  za sve – Turizmom do novih radnih mjesta”

 Sajam  će biti održan  u srijedu, 31.maja u Domu mladih Centar Skenderija sa početkom u 10:00 sati.

 Pozivaju se nezaposlene osobe da posjete sajam,  upoznaju se sa ponudom  slobodnih radnih mjesta,  stažiranja i edukacija i iskoriste priliku  da  što većem broju poslodavaca dostave svoje biografije  i predstave svoje znanje i iskustvo.

Na sajmu će slobodna radna mjesta predstaviti uspješni poslodavci iz oblasti turizma, informacionih tehnologija  i ostalih brzorastućih djelatnosti.

 

Ne propustite “Priliku”, dođite i osigurajte svoju buduću karijeru !

Obavještenje

OBAVJEŠTENJE

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“  Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2023.godini broj:02-04-19964-31.1/23, utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-19964-31/23 od 11.05.2023.godine, o b j a v l j u j e:                         

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA  DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAVNIH RADOVA

 Programom se sufinansira angažovanje 700 nezaposlenih osoba, a za ove namjene obezbjeđena su sredstva u iznosu 1.390.200,00 KM.

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA DO 35 GODINA ŽIVOTA

Programom se sufinansira samozapošljavanje 100 nezaposlenih osoba iz ciljne kategorije, a za ove namjene obezbjeđena su sredstva u iznosu od 1.840.000,00 KM.

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA STARIJIH OD 50 GODINA ŽIVOTA

 Programom se sufinansira zapošljavanje 100 nezaposlenih osoba iz ciljne kategorije, a za ove namjene obezbjeđena su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM.

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH ŽENA STARIJIH OD 40 GODINA ŽIVOTA

 Programom se sufinansira zapošljavanje 100 nezaposlenih osoba iz ciljne kategorije, a za ove namjene obezbjeđena su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM.

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA ZA POZNATOG POSLODAVCA

 Programom se finansira obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, a za ove namjene obezbjeđena su sredstva u iznosu od 524.978,00 KM.

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA

 Programom se sufinansira zapošljavanje 66 nezaposlenih osoba iz ciljne kategorije, a za ove namjene obezbjeđena su sredstva u iznosu od 798.600,00 KM.

 

Kompletne tekstove svih navedenih javnih poziva kao i sve potrebne obrazce za apliciranje, možete preuzeti na našoj web stranici: www.szks.ba.

Potpisan Memorandum o saradnji za održavanje 15. Sajma zapošljavanja

Danas, 18.05.2023. godine u prostorijama Biroa Centar održano je potpisivanje Memoranduma između Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i partnera u učešću organizovanja 15. Sajma zapošljavanja – Prilika za sve „Turizmom do novih radnih mjesta“.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji regulisana su međusobna prava i obaveze Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, kao nosioca organizacije 15. Sajma zapošljavanja shodno Programu rada ustanove za 2023. godinu i partnera: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad i Turističke  zajednice Kantona Sarajevo.

Sajam zapošljavanja planiran je dana 31.05.2023. godine, srijeda sa početkom u 10 :00 sati, u sali Doma mladih Centra Skenderija, Terazije bb .

Primarni cilj Sajma zapošljavanja  je  povezivanje nezaposlene osoba sa poslodavcima. Također, Sajam je idealna prilika da se na jednom mjestu okupe sve zainteresovane strane  u procesu zapošljavanja i to je prepoznatljivo mjesto na kojem svi  sudionici imaju jednake šanse za pristup informacijama o stanju na tržistu rada u Kantonu Sarajevo.

Na sajmu će slobodna radna mjesta predstaviti 60 uspješnih  poslodavaca  iz oblasti turizma i ostalih brzorastućih djelatnosti.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo zaključno sa 17.05.2023. iznosi 53.580. To predstavlja pad broja nezaposlenih osoba od 16 % u odnosu na 2020. godinu kada je nezaposlenost u Kantonu Sarajevo bila najveća zbog pandemije COVID-19. Sajmovi zapošljavanja predstavljaju i priliku da se nastavi smanjivati trend pada broja nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

Na press konferenciji Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo“ Sarajevo predstavljeni su i javni pozivi programa za nezaposlene osobe/poslodavce sa područja Kantona Sarajevo. Riječ je  o Programu sufinansiranja Javnih radova, Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života, Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+, Program sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+, Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca i Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara.

Navedenim programima planirano je zapošljavanje/angažovanje 966 osoba prijavljenih na evidenciji nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, a za ove namjene Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo je izdvojila ukupno 6.953.778.00 KM.

 

 

 

 

 

 

                                                       

Federalni zavod za zapošljavanje: Mjera Tražim poslodavca 2023 od 29. do 31.5.2023. godine

Obavještavamo fizičke osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH da će Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2023 biti otvoren 29., 30. i 31.5.2023. godine u periodu od 8 do 16 sati. Online obrazac za apliciranje (TP1) bit će dostupan na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) u meniju Projekti.

Više detalja o ovoj mjeri, načinu apliciranja i realizaciji dostupno je na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje OVDJE!

 

 

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec april, u petak, 05.05.2023. godine.

Sretan 1.maj-Međunarodni praznik rada

Povodom 1. maja–Međunarodnog praznika rada, Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo upućuje čestitke građanima Kantona Sarajevo, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine! 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZANIMANJA BARISTA I FIZIOTERAPEUT

Projekat “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

 

JAVNI POZIV nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za zanimanje BARISTA možete pronaći OVDJE! 

 

JAVNI POZIV nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za zanimanje FIZIOTERAPEUT možete pronaći OVDJE! 

DIZART: SEDAMNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Sedamnaesti JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama možete pronaći OVDJE! 

 

Bajramska čestitka

Svim pripadnicima islamske vjere upućujemo čestitke povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama!