Kriminal u Službi za zapošljavanje KS težak je 5,5 miliona KM

Direktor JU „Služba za zapošljavanje KS“ Nermin Pećanac kazao je na  današnjoj press konferenciji da je kriminal u ovoj Službi težak 5,5 miliona maraka i da će neko morati odgovarati. 

On je komentarisao brojne nepravilnosti koje je otkrio i Upravni odbor i on otkako je imenovan za direktora Službe. Kazao je da nije želio pripremiti Izvještaj o radu za 2019. godinu s obzirom da je bio tek nekoliko mjeseci tu i da je pripremio Informaciju. Ta Informacija nije dobila podršku u Skupštini KS, a on je obaviješten da “Izvještaj za 2019. nije usvojen”. 

Kazao je da bi ministrica rada i socijalne politike Jasna Agić trebala podnijeti ostavku s obzirom na otkriveni kriminal u Službi jer je bila predsjednica Upravnog odbora. 

Pećanac je kazao da je godišnji budžet Službe 40 miliona KM, te da je nekima prethodnih godina služio kao bankomat. 

On je istakao da je sa 18. martom na Službi bilo 58.029 nezaposlenih što je najmanji broj u proteklih nekoliko godina, iako je i to veliki broj. 

Pećanac je kazao da se godinama prebacivao veliki novac koji je neutrošen te da se radi o 14 miliona KM koji je sada usmjeren na programe zapošljavanja. 

Direktor Službe je kazao da je angažovana advokatska kuća te da će sigurno dobiti spor.

„Ono što mene žalosti je što ću dobiti zbog proceduralnih grešaka koje je ova vlast napravila i resorno ministarstvo, Vlada i Skupština. Ja bih više volio da neko odgovara za ovaj kriminal. Kada bih birao da ja izgubim na sudu a da neko ode u zatvor zbog kriminala ja bih izabrao ovo drugo“, kazao je Pećanac. 

Dodao je da im se zamjera zapošljavanje, te kaže da su svi zaposleni po konkursu i proceduri. Pita šta je sa 97 ljudi koji su dovedeni „onako“. Pećanac je pitao ministricu Agić da li je njen brat zaposlen u Centar za socijalni rad po odlukama Vlade KS za vrijeme Edina Forte i da li mu je Muhamed Bekto (vršilac dužnosti direktora Službe) bio supervizor. 

„Je li to vraćanje ministrici što mu je nezakonito produžila mandat? Pa neka ona odgovara malo. Ako je pao ovaj Izvještaj ili nije usvojen onda ministrica treba da da ostavku. Ona je ćutala, krila i nije vršila nadzor, namjerno ili nenamjerno neka ona objašnjava mi smo sve prijavili institucijama“, kazao je Pećanac. 

U decembru 2019. godine su sve nezakonitosti i nepravilnosti prijavljene nadležnim policijskim i drugim institucijama. Kazao je kako se aktivno radi na predmetu „Mjenice“. 

„Mjenice su izdavane po hodnicima. 430.000 KM je izdato u mjenicama, naplaćeno 30.000 KM. Gdje su pare, ko je klapio? Ovo je kriminal, ovo je lopovluk i zato bih volio da neko ode u zatvor.“

Ponovio je da bivši direktor Midhat Osmanbegović više od godinu nije uposlenik Službe, a vodi se kao jedini potpisnik u Novoj banci na računu sa više od 800.000 KM. 

„Poslije njega dođe vršilac dužnosti koji da da se deponuje potpis. Iz Službe izađe za sve banke osim za tu gdje je taj gospodin deponovao potpis. Kome to nije jasno, imaju institucije pa nek rješavaju.“

Ni danas nije okončan predmet koji je prijavljen 2016. godine Tužilaštvu KS o pronevjeri skoro 600.000 KM za deset godina. 

„Da se to riješilo možda se ne bi desile neke druge kriminalne radnje“, kazao je Pećanac.

On je kazao da se „nosioci nekog kriminala u Službi“ polako vraćaju ali neće moći.

„Izvukli smo sve papire, sve smo ovjerili za sve što kažem imamo dokaze. Na 15 mjesta su ostavljeni dokazi, ne može se vratiti kriminal u ovu Službu koliko god oni mislili da hoće, a ne mogu ga ni sakriti“, istakao je Pećanac.

S obzirom da se u medijima već pojavila informacija da će za v.d. direktorice Službe biti imenovana Edina Ljubuškić, Pećanac je dao i svoj komentar odgovarajući na pitanje novinara.

„Edina Ljubuškić ona je bila u dobrom dijelu ove priče. Ja sam naveo ko je bio na kojoj funkciji kad se ovaj kriminal dešavao i ona ne može izbjeći odgovore na neka pitanja, jer je u jednom periodu bila šef finansija. Neki su učestvovali aktivno u ovome, a neki su šutnjom ili nečinjenjem doprinijeli istom. Posljedica je ista, krao ili šutio ista je posljedica“, kazao je direktor. 

Predsjednik UO JU Službe za zapošljavanje Edin Hodžić kazao je da je u 2019. godini u Službi bila tri direktora, tri Upravna odbora, tri Nadzorna odbora. 

„UO kojim sam ja predsjedavao u punom mandatu je bio puna četiri mjeseca i za ta 4 mjeseca smo našli 14 miliona KM koji su se iz godine u godinu prenosili odnosno bila zaleđena sredstva. Mi smo aktivirali ta sredstva i napravili jedan od najvećih projekata u historiji Službe gdje je 1.300 poslodavaca bilo obuhvaćeno tim projektima i spušten je broj nezaposlenih na evidenciji na 58.029 što je najmanji broj od postanka Službe“.

On je kazao da raniji UO nije radio po propisima kao što je slučaj sa produžavanjem mandata v.d. direktora Muhamedi Bekti što je i prijavljeno. 

Igor Kamočaji član UO iz reda zaposlenika Službe obratio se na današnjoj press konferenciji reagirajući na pojedine navode koji se pojavljuju u medijima i skupštinskim klupama. 

„Stojim iza svih svoji postupaka i radnji i dalje ću tako savjesno, pošteno i odgovorno raditi, a sve uočene nepravilnosti u radu kao što sam to i prije radio prijavljivati nadležnim organima i tijelima“, kazao je Kamočaji dodavši da ga neće pokolebati ni pritisci kojima je izložen. 

Otvoreno pismo predsjednika Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Svim Medijima

 

Predsjedniku SBB-a gospodinu Fahruidinu Radončiću

Predsjedniku Demokratske Fronte  gospodinu Željki Komšiću

 

Ambasadama zemalja članica Vijeća za implementaciju mira u BiH

Specijalnom predstavniku i Šefu delegacije EU

 

Otvoreno pismo Predsjednika Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

 

Uvažene ekselencije, cjenjeni predsjednici političkih subjekata, poštovani mediji i građani Kantona Sarajevo.

Moje kolege iz Upravnog i Nadzornog odbora JU “Služba za zaopošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo na čelu samnom, povjerovali smo u toliko puta deklarativno iznesenu tezu o pravednoj borbi protiv organiziranog kriminala i beskompromisnoj borbi protiv korupciije i mita u BiH, a koje ste Vi svi iznosili javno, tako da smo nakon našeg imenovanja polovinom prošle godine jako ozbiljno shvatili svoju ulogu i prionuli na posao.

Rezultati koje smo zajedno sa tada aktuelnom Vladom Kantona Sarajevo, resornim Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice postigli, jako su mjerljivi i govore da smo po dolasku aktivirali preko 12 miliona KM sredstava koja su neiskorištena stajala na računima Službe, što je dovelo do kreiranja 16 programa zapošljavanja, a što je u konačnici proizvelo efekat da je u martu mjesecu 2020. godine, prije izbijanja pamndemije virusa COVID-19, broj nezaposlenih u Kantonu Sarajevo smanjen na najmanji nivo od osnivanja Službe. 

Na žalost zatekli smo brojne nepravilnosti te smo time bili prinuđeni istovremeno raditi i na dokumentovanju i prijavljivanju brojnih propusta kao što su: kršenje pravilnika o radu i statuta ove javne ustanove, uništavanje finansijske dokumentacije, “deponovanju” sredstava u visini od 865.598,98 KM na zaseban račun, postojanje duplih pečata iste numeracije, izostanak procesuiranja dužnika po komisionim kreditima u visini od 2.684.916,35 KM, dopuštanje zastare za mjenice kao sredstva pokrića za programe zapošljavanja u visini od 415.719,51 KM, neevidentiranje navedenih mjenica i njihovo neispravno arhiviranje, te pogrešno knjiženje sredstava službe što je dovelo do duga Poreskoj Upravi Federacije BiH u iznosu od 1.012.392,55 KM, sa još skoro istim tolikim iznosom zatezne kamate itd, a sve to na štetu neuposlenih osoba jer su ista ta sredstva mogla i trebala biti iskorištena u svrhu zapošljavanja osoba na biroima.

Utvrdili smo i brojne nezakonitosti kao što su imenovanje iste osobe na mjesto VD direktora koji je tu proveo više od 11 mjeseci, (od čega je preko 5 mjeseci bio na toj funkciji potpuno nezakonito), te između ostaloga i usmeno dogovaranje promjene kolaterala i podizanje hipoteke kod komintetna koji je Službi dužan 636.294,03 KM plus zatezna kamata 609.267,71 KM po osnovu dugoročnog komisionog kredita a u zamjenu za dio kolaterala koji ne odgovara visini duga niti se može uopšte upotrijebiti i nalazi se u zgradi u kojoj stanuje jedan od rukovodioca finansijskog sektora Službe, itd. Itd. 

Borba protiv korupcije i ostalih vidova nezakonitosti, te podizanje svijesti o društvenoj odgovornosti i dobroj poslovnoj praksi je esencijalni i kontinuirani proces koji zahtjeva ulaganje napora svih strana, kako predstavnika vlasti, međunarodne zajednice, javnog al i privatnog sektora i na svim nivoima političke i korporativne javnosti.

Jedan od osnovnih načina suprotstavljanja korupciji je prevencija, otkrivanje i prijavljivanje nezakonitih pojava, a ključni aspekt prevencije je edukacija. Napominjemo da u sastavu našeg Upravnog i Nadzornog odbora ima više godina radnog iskustva, priznatog fakulteta i univerzitetskih diploma, magisterija i doktorata, pripadnika Armije BiH, (koji su teško ranjavani) i koji su pored osnovne aktivnosti na zapošljavanju nezaposlenih, dodatno prijavljivanjem nezakonitih radnji dorpinijeli da se iste dokumetuju i utvrde, a time i podigne ugled iste ustanove.

Vjerovali smo da ćete stati uz postignute rezultate i prijavljivanje zatečenih nezakonitih radnji u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Umjesto toga, vaši zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo su iznijeli niz neistina i netačnih informacija o nama, a što je ličilo na klasični linč. Neka bude ono što se znalo i prije same sjednice Skupštine, a to je da ćemo biti smijenjeni i pored činjenica o izuzetnim rezultatima za 4 mjeseca našeg mandata u 2019 godini, te i pored toga što smo prijavili nezakonite radnje, na šta smo ponosni. 

Ovim je jasno upućena poruka svim drugim akterima u našem društvu koji bi kao i mi navino povjerovali u pravednu borbu protiv korupcije i kriminala da svoje porodice ne izlažu javnom linču, da svoju egzistenciju, ugled i dostojoanstvo ne izlažu osveti, prijetnjama i mobingu političkih moćnika i njihovih sluga, koje bi eventualno prijavili nadležnim institucijama. Ponovno apelujemo i pozivamo amabasade, predstavnike evropskih insitucija, OHR-a, da utiču na zaštitu i promociju onih koji nastoje raditi po evropskim standardima i principima na kojima počiva evropska pravna stečevina i moderna pravna država, a ne da se nosi teško breme onih koji su prijavili kriminal i ostali bez časti, dostojanstva i egzistencije.

S izrazima dubokog poštovanja u ime Upravnog i Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

 

 

Predsjednik Upravnog odbora

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Edin Hodžić mr.sc.oec, MBA 

Bajram Šerif Mubarek Olsun

Uz iskrenu želju za blagostanjem za sve građane, svim našim Bošnjacima Muslimanima želim Bajram Šerif Mubarek Olsun, uz iste želje upućene Muftijstvu Islamske zajednice u  Kantonu Sarajevo. Želim ovim putem da svim zaposlenim u JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, Sarajevo također zaželim Bajram Šerif Mubarek Olsun. 

Neka nam ovaj  Bajram u ovo teško vrijeme ispuni srca toplinom i pruži snagu da izgradimo život pun razumijevanja i uvažavanja . Posebna mi je želja da  Bajram vjernici dočekaju u dobrom zdravlju sa svojim najmilijim.

 

Direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Nermin Pećanac

Obavijest za naše korisnike

Novim sistemom isplata novčanih naknada koji je Služba uvela, ovo je ukupno treća isplata u mjesecu maju 2020. godine za sva lica koja su po prestanku radnog odnosa ostvarili pravo na naknadu shodno zakonom. Danas 22.05.2020. godine izvršena je uplata u iznosu od 215.980,38 KM za 532 korisnika novčane naknade za april mjesec.

U predhodnom periodu u dva navrata je izvršena isplata novčane nakande i to 08.05.2020. godine u iznosu od 1.326.153,61 KM za 3.132 korisnika i 15.05 2020. godine u iznosu 253.073,80 KM za 634 korisnika.

Ukupno u mjesecu maju  isplaćeno je 1.795.207,79 KM za 4.298 korisnika novčane naknade.

Ovaj pristup isplata novčanih naknada se nastavlja i u narednom periodu kako bi se na vrijeme zadovoljile sve potrebe korisnika.

 

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

OBAVIJEST ZA NAŠE KORISNIKE

Nezaposlena osoba dužna se redovno javljati na biro i to lično, najmanje jednom u roku od:

30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje;

45 dana – ako ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje;

120 dana – ako ne ostvaruje ništa od prava po osnovu nezaposlenosti;

Nezaposlena osoba neće biti brisana sa evidencije ukoliko se bude pridržavala rokova redovnog javljanja u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima. Nezaposlena osoba koja se ne javi u dva uzastopna roka (60; 90 i 240 dana) prestaje se voditi na evidenciji nezaposlenih osoba.

Zbog proglašenja stanja prirodne i dr. nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (covid – 19). Svi redovni rokovi za javljanje na biro teku od 15.05.2020. godine.

 

PRIJAVA NA BIRO:

Nezaposlena osoba koja se prvi put prijavljuje na biro dužna je dati na uvid:

  • ličnu kartu,
  • dokaz o prijavi mjesta prebivališta ili boravišta,
  • dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma);
  • dokaz o prestanku radnog odnosa: ugovor/rješenje, obrazac Porezne uprave JS 3100 – odjava osiguranja (ukoliko se prijavljuje nakon prestanka radnog odnosa).

 

Saopštenje za javnost direktora JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Kao što smo i obećali, zbog velikog broja zahtjeva i priliva osoba koje su ostale bez posla u Kantonu Sarajevo zbog pandemije virusa COVID 19,  JU “Služba za zapošljlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu Služba) je promijenila progam i način plačanja novčanih naknada za nezaposlene koji imaju na to pravo, na način da se isplate vrše više puta u toku mjeseca, za taj mjesec, a ne kao što je to bila ustaljena praksa do sada da se isplate vrše samo jednom mjesečno.

Danas, dana 15.05.2020. godine Služba je uplatila 253.073,80 KM za 634 korinsika novčane naknade koji su u međuvremenu ostvarili to pravo. Napominjemo, da smo već 08.05.2020. godine uplatili 1.326.153,61 KM za 3.132 korisnika novčane naknade koji su ostvarili to pravo. Također smo uplatili 358.797,00 KM za 69.978 korisnika zdravstvenog osiguranja koji to pravo ostvarju preko Službe.

Sa ovom praksom ćemo nastaviti i dalje (već, 22.05.2020. godine) kako bi nezaposlene osobe u što kraćem roku ostvarili svoje pravo na novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje. Ujedno, informišemo naše korisnike da niko ko ostvaruje pravo, bilo na novčanu naknadu, bilo na zdravstveno osiguranje neće ostati bez tog prava. Možemo reći da će Služba svoje obaveze prema korisnicima ispunjavati i u narednim mjesecima bez problema.

 

                                                                                                                                                                               D I R E K T O R

                                                                                                                                                                                    Nermin Pećanac, dipl.pravnik

Saopštenje za javnost

Prema našim trenutnim evidencijama od 18.03.2020. godine kada je na snagu stupilo stanje prirodne nesreće do danas općinskim biroima se prijavilo 5.165 osoba (stanje na 30.04. 2020. godine ukupan broj nezaposlenih u Kantonu Sarajevo 63.194) koje su ostale bez posla kod 1.722 poslodavca i taj broj se povećava određenom dinamikom.

Istovremeno podneseno je 5.057 zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, što nije konačan broj s obzirom da je potrebno sve te zahtjeve obraditi i uvesti ih u pravo, dok je u istom periodu u pravo na novčanu naknadu uvedeno 1.090 osoba. Najviše otkaza u Kantonu Sarajevo dato je u uslužnoj djelatnosti, mada i druge djelatnosti koje su pogođene vanrednim mjerama ne zaostaju mnogo, naravno tu je i redovni priliv nezaposlenih u svim ostalim zanimanjima po završetku školovanja kojih u posmatranom periodu ima 207.

            Sa druge strane naše aktivnosti ne svode se samo na puko evidentiranje nezaposlenih.  Naše mjere koje smo donijeli u svrhu rasterećenja rada općinskih biroa u smislu pružanja alternativa u procesu prijave na biro također daju rezutate. U skladu sa našim instrukcijama broj osoba koje su se prijavile na biro putem – maila 2737 i pošte 505, telefona/besplatne linije preko 300 poziva po raznim pitanjima dnevno, tako da ovi brojevi s obzirom na broj prijavljenih po biroima govore da smo učinili sve da smanjimo dolaske naših korisnika i da taj fizički kontakt svedemo na minimum u skladu sa uputama kriznog štaba što smo u dobroj mjeri i uspjeli, jer je vidljivo da je preko 75% novo prijavljenih na biro svoje zahtjeve uputilo posredno elektronskim putem ili putem pošte.

Treba napomenuti da smo od 18.03.2020. godine do danas imali također 1.078 brisanih sa evidencije zbog novog zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju, a dio toga se odnosi na naše programe zapošljavanja koje smo pokrenuli još prošle godine i koji su u 2020. počeli davati rezultate. Recimo i to da je 18. marta 2020. godine na evidenciji Službe bilo 58.029 nezaposlenih što je najmanji broj od osnivanja JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Da nije došlo do usložnjavanja epidemiološke situacije sa virusom COVID 19 taj broj bi u Kantonu Sarajevo sigurno bio još manji. Mi ne odustajemo od daljih aktivnosti u tom pravcu i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo već ima  jasne planove za nove programe zapošljavanja prilagođene novim okolnostima i sredstvima koje će nam eventualno biti raspoloživa.

Uradili smo već okvirne programe za sufinansiranje zadravstvenih radnika, program posao za sve, program prekvalifikacije i dokvalifikacije, program sufinasiranja prirpavnika i program za sufinansiranje osoba koje su 5 i više godina na birou. Paraleno s tim radimo i na rebalansu budžeta Službe koji ćemo opet prilagoditi novonastalim okolonostima i prioritetima.

Pravimo stalne procijene i pratimo situaciju i nastojimo biti spremni da kad se ukinu vanredne mjere da možemo odmah krenuti u ove nove projekte uz saglasnost resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo.

JU „Služba za zapošljavaje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Ramazan Šerif Mubarek Olsun

Uz iskrenu želju za blagostanjem za sve građane tokom mjeseca posta, najsvetijeg mjeseca u Islamu, mjeseca Ramazana, svim našim Bošnjacima Muslimanima želim Ramazan Šerif Mubarek Olsun, uz iste želje upućene Muftijstvu Islamske zajednice u  Kantonu Sarajevo. Želim ovim putem da svim zaposlenim u JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, Sarajevo također zaželim Ramazan Šerif Mubarek Olsun. 

Neka nam ovaj  mjesec posta i ibadeta u ovo teško vrijeme ispuni srca toplinom i pruži snagu da izgradimo život pun razumijevanja i uvažavanja . Posebna mi je želja da  mjesec Ramazana vjernici dočekaju i isposte u zdravlju sa svojim najmilijim.

Kotristimo i ovu priliku da još jednom apelujemo na sve građane Kantona Sarajevo da i u ovo vrjeme  posta u mjesecu Ramazanu izbjegavaju okupljanje i ostanu u svojim domovima, kako bi na taj način zaštitili sebe i naše najdraže od širenja virusa COVID 19 .  

Direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Nermin Pećanac

Sretan Vaskrs

SRETAN VASKRS !

Uz iskrenu želju za blagostanjem za sve građane , pravoslavce koji slave vaskrs, uz iste želje upućene svećenstvu ove vjerske zajednice u  Kantonu Sarajevo.

Neka nam ovaj praznik u ovo teško vrijeme ispuni srca toplinom i pruži snagu da izgradimo život pun razumijevanja i uvažavanja . Posebna je želja da ove velike praznike vjernici dočekaju i proslave u zadovoljstvu,  sreći i zdravlju.

Kotristimo i ovu priliku da još jednom apelujemo na sve građane Kantona Sarajevo da i u ovo praznično vrjeme izbjegavaju okupljanje i ostanu u svojim domovima, kako bi na taj način zaštitili naše najdraže od širenja virusa COVID 19 .  

Direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Nermin Pećanac