Nabavka materijala za održavanje poslovnih prostorija

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka materijala za održavanje poslovnih prostorija
  • JRN CPV:31000000
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka materijala za održavanje poslovnih prostorija
  • Ugovor potpisan sa:Penny plus d.o.o.
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:188,10
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/04/odluka-o-izboru-ponuđača-2340.pdf