Nabavka stručne literature

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka stručne literature
  • JRN CPV:22211000
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka stručne literature
  • Ugovor potpisan sa:REC
  • Datum potpisivanja ugovora:10.07.2019
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:400
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:400
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2019/07/Odluka-o-izboru-nabavka-st.-literature.pdf