Nabavka usluge izrade dizajnerskih rješenja za izradu brošura, afiša

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Nabavka usluge izrade dizajnerskih rješenja za izradu brošura, afiša
  • JRN CPV:79822500
  • Vrsta postupka:direktni postupak
  • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge izrade dizajnerskih rješenja za izradu brošura, afiša
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:900
  • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:1053
  • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-o-izboru-dizajniranje-reklamnog-materijala-Amos-Graf.pdf