Nabavka usluge novinskih servisa

 • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
 • Naslov:Nabavka usluge novinskih servisa
 • JRN CPV:92400000
 • Vrsta postupka:direktni postupak
 • Broj prispjelih prihvatljivih ponuda:1
 • Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV:6000
 • Naziv predmeta ugovaranja:Nabavka usluge novinskih servisa
 • Ugovor potpisan sa:Onasa d.o.o.
 • Datum potpisivanja ugovora:14.06.2018
 • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:1404
 • Ugovoreni rok realizacije u danima:180
 • Ukupna vrijednost realizovanog ugovora sa PDV:1404
 • Ostvareni rok realizacije u danima:180
 • Prilog ugovor aneksi:http://szks.ba/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-i-ugovor-Onasa.pdf